Besök från tyska biosfärområdet Schaalsee

I två dagar har Vattenriket haft besök från tyska biosfärområdet Schaalsee. Rainer Mönke och Heidrun Schutze har fått uppleva både det torra och det våta Vattenriket.

Schaalsee är ett biosfärområde som ligger i norra Tyskland och har sjön som utgångspunkt. Landskapet liknar delar av Vattenriket.
-Det här ser ut som hemma, platt och många jordbruk, säger Heidrun Schutze.
Hon pekar ut över Kristianstadsslättens runda halmbalar på väg mot Norra Strö och Adinal där en ny våtmark blev klar i fjol.

-I det här projektet arbetar vi för att få bönderna intresserade av att anlägga våtmarker som förbättrar vattenkvaliteten i Vinne å och Helge å och till slut Östersjön, förklarar Jonas Dahl, Vattenrikets limnolog.

Under exkursionerna har Rainer och Heidrun fått information om Vattenrikets många projekt som går ut på att både utveckla och bevara strandängarna, sandmarkerna, Vinne å och malen. Bland annat.

Samtidigt har de delat med sig av sina arbetsmetoder. Besöket har gett ett utbyte av idéer och tankar kring biosfärarbetet.
-Det är viktigt med internationella utbyten mellan biosfärområdena. Under årens lopp har Schaalsee och Vattenriket gett varandra mycket inspiration, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Vattenriket.
Carina Wettemark, Vattenrikets ekolog, visar Heidrun Schutze och Rainer Mönke insatser på Sånnarna.

Back To Top
Translate »