Ålakademin uppvaktade riksdagen

Ål i hommebåt i Yngsjö. Foto Sven-Erik MagnussonFish & Save. Det kallar Claes Bergkvist Ålakademins metod för att bidra till att rädda den utrotningshotade ålen. Den andra februari  presenterade han förslaget för intresserade riksdagspolitiker.

Olika minimått,  i Östersjön 70 cm i Lilla mot Stora Bält 36 cm, innebär att den ål som inte får fiskas i Östersjön riskerar att fiskas senare innan den går vidare till Sargasso. Fish &Save innebär att ålen fiskas på ostkusten och fraktas levande till västkusten. Där släpps den fri att simma till Sargasso för att föröka sig. Fullt utbyggt hoppas Claes flytta 180 ton blankål om året.

Fish & Save kostar 15-20 miljoner kr/år. Utslaget på  alla de kWh som produceras i svenska vattenkraften är det en kostnad på 3 hundradels öre/kWh, 0,0003kr/kWh.
– För jämförelsens skull blir det nio kronor om året för en normalvilla, säger Claes Bergkvist.

På väg hem från mötet med sju riskdagspolitiker från ett brett politiskt spektrum är han nöjd med det gensvar han fått för idéerna.
– Vi har fått en vettig politisk kontaktyta att jobba vidare från. Både Fiskeriverket och politikerna lyssnade intresserat.

Christer Nylander (fp) från Kristianstad hade ordnat möte och fanns också med i publiken.
– Jag tror att vi nu är några stycken i riksdagen som tack vare seminariet kan driva frågan framåt på ett mer seriöst sätt, som är bra både för ålen i sig och för dem som är beroende av ålfiske eller närliggande turism, säger han.

Ålakademin arbetar för ålens fortlevnad. Fisket är redan begränsat, men stora mängder ål dör dessutom i landets 2000 vattenkraftverk. Nu vill Ålakademin sätta större press på kraftbolagen.
– De bör även införa snedställda galler framför turbinerna. En metod som kan minska turbindödligheten från 70 till 10 procent enligt Olle Calles, forskare som i somras fick Ålakademins titel som ålakung för sin idé. Sen får vi inte glömma ålyngelledare så att ålyngel kan ta sig upp till sina forna tillväxtområden i vattendrag och sjöar.

Efter ålseminariet Ål 2010 i somras bildades en ålgrupp som ska arbeta för att rädda ålen.

Foto: Ålafiske i Yngsjö. Sven-Erik Magnusson.

Back To Top
Translate »