4000 ålyngel släpptes i naturums rede

Spänningen är stor. Andaktsfullt bärs cellplastlådorna med de decimeterlånga ålynglen fram till kajen. Ynglen slingrar sig hit och dit när barnen från Magleladans förskola hjälper dem ner i vattnet.

– Hej då! Vi ses igen om 30 år, säger Sven-Erik Tenghagen, ålfiskare, när de sista yngeln rinner ner i ån.
Vid redet släpps 4000 yngel. Totalt sätts 45 000 ål ut iVattenriket.

Det är Länsstyrelsen i Skåne län, som ansvarar för hela landets ålutsättningar, totalt 1,8 miljoner, med medel från Fiskeriverket, Europeiska fiskerifonden och Ålfonden.
– Vi släpper bara ut yngel där ålen kan simma fritt till havet utan att behöva passera kraftverk på vägen, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.

I Helgeåns vatten är förutsättningarna de rätta. Ynglen försvinner snabbt från ytan in i vassen.
– Det är speciellt viktigt att sätta ut ål i Vattenriket då ålen är en del i detta unika ekosystem, säger Johan Wagnström.

Utsättningen av ål är en bevarandeåtgärd, vilket innebär att det sker i vattenområden där ålen har de bästa förutsättningarna att växa upp och vandra till Sargassohavet för att leka.
– Helgeåns mörka vatten ger bra möjligheter för en ål att gömma sig och det är dessutom lagom varmt och näringsrikt, säger Johan Wagnström.

Back To Top
Translate »