Ny arbetsgrupp ska rädda ålen och fisket

På 60-talet kom de första larmen om att ålen är hotad. Sedan dess har läget blivit än värre.
-Det är hög tid att börja arbeta, uppmanade ålforskare Willem Dekker på Ål 2010. Under seminariet bildades en grupp för att rädda ålen och ålafisket.

I två dagar har ett 60-tal personer fått höra 20 av landets främsta ålexperter ge sin syn på varför ålen hotas och hur den kan räddas. Restriktioner i fisket, utsättning av ålyngel och insatser för att underlätta för ålen att vandra förbi kraftverken är några förslag. 

Infallsvinklarna är många och lösningarna olika, men när seminariet går mot sitt slut konstaterar Biosfärområdets Sven-Erik Magnusson att:
-Det är tydligt att vi har mer som förenar oss än som skiljer oss. 

I den andan samlades en grupp företrädare för fiskarna, länsstyrelsen, Ålakademin och Biosfärkontoret för att hitta en gemensam strategi för arbetet med att rädda ålen och fisket.

Risken finns att ålfisket blir en valfråga. Johan Wagnström, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Skåne tror att ålfiskarna behöver bli färre och förespråkar en lösning där man samlar ihop pengar och köper ut fiskare som vill sluta fiska. 

Ålafiskare Hånsa, Hans-Inge Olofsson, förespråkar idén att fiskarna slutar exportera för att i stället köra ålen levande till Torekov där möjligheten att nå Saragassohavet är störst.

-Vi måste börja jobba på detta snabbt. Det är en akutgrej, säger han.

En annan strategi är att förmå Eon att skapa ålvandringsvägar förbi kraftverket i Torsebro.

-Det viktiga är att identifiera ett par punkter att gå vidare med, säger Sven-Erik Magnusson, som också föreslår ett namn på nybildade ålgruppen:

-Ålright.

Back To Top
Translate »