Skånes första naturvårdsavtal!

2009-05-29. Carina Wettemark på Biosfärkontoret har tillsammans med Länsstyrelsen arbetat fram ett underlag för naturvårdsavtal på Ripa sandar. Den 14 maj undertecknade Bo och Åke Svensson, som äger och brukar mycket värdefulla sandiga marker på södra Ripa sandar, det första naturvårdsavtalet för Skånes del. Avtalet är på 9 år. Åke Svensson visar sina marker för intresserade tjänstemän från Länsstyrelsen, kommuner och Naturvårdsverket från hela södra Sverige under Sandmarkskonferensen som ägde rum i Åhus i maj 2008.

Back To Top
Translate »