Fjärrvärme gynnar sandmarksarter

2009-05-28. C4 Energi håller på att gräva ner rör för fjärrvärme mellan Kristianstad och Åhus. Detta kan vara till nytta för de växter och djur som trivs i den kalkhaltiga sanden kring Åhus. Den ljusa sanden och den bruna matjorden har delats upp var för sig av grävmaskinförarna när de grävt diket för fjärrvärmerören. Istället för att lägga tillbaka sanden och jorden i samma ordning igen så lägger entreprenören NCC och C4 Energi tillsammans med kommunekologen och Biosfärkontoret, ett lager av den kalkhaltiga sanden överst istället. Detta kommer förhoppningsvis att gynna sandnejlikan och andra kalkkrävande växter. Den bara sanden kan också skapa fina miljöer för de många hotade sandmarkslevande insekter som finns i trakten.

Back To Top
Translate »