2009-04-29 Sandstäppsrestaurering vid Everöds flygplats

Inom ramen för Pål Axel Olssons forskning vid Lunds universitet bedrivs försök med att restaurera ett antal sandstäppsområden, bl a inom Biosfärområdet.

Här är det kommunens arrendator av betesmarkenvis Everöds flygplatsoch tillika grävmaskinsförare vid C4-teknik, Leif Björk, som gör konkreta åtgärder för sandnejlikan mfl sandstäppsarter. Det översta lagret schaktas av och läggs i hög och den kalkhaltiga sanden blottas.

Back To Top
Translate »