skip to Main Content

2009-05-06 Samarbete med Golfklubb

090506
Daniel Olsson, klubbens greenkeeper.
Foto: Ebba Trolle

Fin natur på golfbanan i Åhus
Att naturvård och golfsport kan ha motstående intressen är ett välkänt faktum på många platser. Men i Åhus pågår just nu ett samarbete mellan Kristianstads Golfklubb och Biosfärkontoret för att bevara och utveckla de för Åhustrakten unika sandiga markerna med höga naturvärden som finns på och i anslutning till de båda banorna Åhus Östra och Åhus Västra.
I tisdags bjöds pressen in och fick vara med när banpersonal med grävmaskin, traktor och fräs konkret inledde arbetet med att bevara naturvärdena på golfbanan.
– ,,Målet är dessutom att få golfbanan miljöcertifierad efter Golf environmental organisation, som en av de första i landet,, berättade Lars Harald, ordförande i Golfklubbens miljökommitté.

Läs mer i Kristianstadsbladets artikel 
Lyssna på Radio Kristianstad>>

Translate »
Back To Top