2009-04-14 Röjning pågår vid Jarlstorp på Åsumfältet

Entreprenören Göran Frisk framför en av de stora högar med uppdragna frösådda tallar vid Jarlstorp på Åsumfältet. Tallarna drogs upp med rötterna av en grävmaskin och hämtades sedan av personal vid Kretsloppsparken i Snårarp för att där malas ner till flis som sedan går till värmeverket inne i Kristianstad

Åsumfältet, A3:s fd militära övningsfält i Norra Åsum har visat sig vara en riktig pärla i de inventeringar Biosfärkontoret låtit experter göra. Det har b la visat sig att Åsumfältet är en av Sydsveriges absoluta topplokaler för insekter. Ett av de allra finaste områdena, vid Jarlstorp, höll dock på att växa igen med frösådda tallar.
Nu har många av dessa tallar dragits upp. Förhoppningsvis kommer nu backtimjan och andra växter som är viktiga för insekterna att trivas bättre.
Passa på att stanna till i gläntan vid Jarlstorp på Åsumfältet om du har vägarna förbi. Med lite tur kan du får se den vackra, men ovanliga fjärilen svartfläckiga blåvinge fladdra förbi över tuvorna av backtimjan.

Back To Top
Translate »