2009-03-20 Före röjning av Jarlstorp

Stora mängder av frösådda tallar gör att den biologiskt mycket värdefulla lokalen Jarlstorp på Åsumfältet håller på att växa igen helt och hållet. Biosfärkontoret får Fortifikationsverkets tillåtelse att röja området och åtgärderna bekostas till hälften av medel från länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogramsarter.

Back To Top
Translate »