Vramsåns flygande juvel får hjälp bygga bo

I det artrika Vattenriket lever den vackra och sällsynta kungsfiskaren. Nu får den färgstarka lilla fågeln hjälp att bygga bo.


Kungsfiskaren häckar helst i bohålor med ett långt ingångshål som den gräver i höga strandbrinkar vid sina fiskevatten. Vramsån är ett vattendrag med gott om småfisk som kungsfiskaren äter. Men den har problem att hitta platser som är bra att gräva i. Nu får de hjälp med konstgjorda bohålor gjutna i cement.

 Kungsfiskarholkarna består av en lång gång som slutar i en bohåla. Dessa monteras i strandbrinken och fylls med sand. När allt är klart syns bara hålet till den lilla tunneln som leder till bohålet.
-Att bygga bo ingår i parningsritualen så det vi vill låta dem få göra, säger Karin Hernborg, ekolog i Vattenriket. Bara de placeras i rätt höjd över vattenytan så hittar de hem.

Bohålorna har precis satts på plats vid strategiska ställen längs ån. Kungsfiskarna häckar tidigt, redan i mars och kan få ut upp till tre kullar per säsong.
-Kanske börjar de rekognosera redan i år för att flytta in i nästa år.

Pengar till bohålorna kommer från ett projekt med medel från WWF, Världsnaturfonden. Projektet är inriktat på att hjälpa hotade arter i Vramsån. Förutom kungsfiskarna är den vackra jättemöjan en art som behöver lite hjälp för att säkert finnas kvar i ån.

-Vi gjorde en inventering för två somrar sedan och kom fram till att den har det ganska bra i Vramsån. Samtidigt är det den enda förekomsten i hela Norden. Nu har vi gjort insatser för att sprida den i ån, säger Karin Hernborg.

Jättemöjan trivs i strömmande. Det är en fantastiskt vacker växt som blomma just nu i Vramsån. Ta en tur till Vattenrikets besöksplats i Gärds Köpinge och njut av det vackra gröna ”hårsvallet” pyntat med vita blommor.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson, Karin Hernborg

Back To Top
Translate »