Gymnasieklasser utforskar Vramsåns småkryp

Med vadarstövlar, vattenkikare och håvar undersöker Österängsgymnasiets elever Vramsåns småkryp. Resultatet ger Vattenrikets ekologer en värdefull vink om hur ån mår. Samtidigt får eleverna en inblick i hur ekologerna arbetar.


Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket, berättar hur en håvningsexkursion till Torsebro visat att lekgruset som ekologerna lagt ut för att gynna öring och musslor gett avsedd effekt.
-Vi såg att vattnet var klart och fint och att öringarna lekte. Restaureringarna hade fungerat, säger Sam Peterson,

I dag står håvning vid badplatsen i Gärds Köpinge på programmet. Att lära känna sin närmiljö och att läsa naturen, samtidigt som kunskapen omsätts i praktisk handling – det är dit han vill nå i samarbetet med skolorna i Kristianstads kommun.

Inriktningen är förutom biosfärarbete det som klasserna arbetar med för tillfället.
-Den här klassen, läser naturvenskapsprogrammet på Österängsgymnasiet, arbetar med evolution och anpassningar till olika livsbetingelser, säger Sam.

Klassen håvar på två ställen vid badplatsen i Gärds Köpinge. Det ena med stillastående vatten och det andra med vatten som strömmar.
-Vi hittade att husmaskar i stillastående vattnet bygger bo av pinnar och blad, medan de som lever i det strömmande vattnet bygger med sten och grus. Två olika anpassningar till miljön.

Sam Peterson har arbetat med skolklasser från grundskolan i flera år, samarbetet med gymnasieklasser är lite nyare.
-Skillnaden är att man kan föra ett annat resonemang med de äldre eleverna.

Oavsett ålder tycker eleverna om att håva och studera småkryp. De vill gärna pröva på vadarbyxor och vattenkikare.
-Vi jobbar mycket med att komma ut i Vattenriket och uppleva med alla sinnen, säger Sam.
Vattenrikets vänner skänker ett bidrag som ger fler klasser möjlighet att komma ut och utforska Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Mattias Roos

Back To Top
Translate »