Fiskgjuseunge i ny boplattform vid Åsums ängar

Ett litet fiskgjusehuvud sticker upp över kanten på boplattformen vid Vattenrikets besöksplats Åsums ängar. Ett bevis på att insatsen för att öka populationen gett lyckat resultat.

Sjöarna i Vattenriket är rika på fisk, men det är ont om boplatser för fiskgjusar. Försök där fiskgjusarna fått hjälp att bygga bo har visat sig framgångsrika.

När elbolaget E.ON gjorde en översyn över ledningsnätet i området visade det sig att man var tvungen att plocka ner ett bo som fiskgjusarna byggt överst på en ledningsstolpe.

Accepterade de nya boplatserna
Länsstyrelsen gav tillstånd mot att företaget samtidigt kompenserade med att sätta upp två nya boplattformar i området. De sattes upp i Karpalund i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Vattenriket E.ON, markägaren och Nordöstra Skånes fågelklubb.

-Det visade sig att fiskgjusarna snabbt accepterade de nya boplatserna, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.
Kort därefter hörde E.ON av sig och vill sätta upp boplattformar på någon mer plats i Vattenriket. Det resulterade i att man i fjol placerade en ny boplattform i Åsums ängars naturreservat – på en plats som syns både från cykelvägen och Vattenrikets utemuseum Åsums ängar.

Redan samma vår kom ett ungt fiskgjusepar till plattformen.
-De började bo in sig och fixade och nu i vår kom de tillbaka och lade ägg i boet, säger Hans Cronert.

För ett par dagar sedan kikade en liten unge fram över kanten. Hans Cronert var inte sen med att fånga den lyckade häckningen på bild.

Fiskgjusen hör till de arter högt upp i näringskedjan som drabbades hårt av miljögifter som DDT och PCB. Sedan dessa förbjöds på 1970-talet har beståndet ökat och uppgår till 4 000 – 5 000 par i Sverige.
-Eftersom Sverige har mer än 40 procent av hela det europeiska beståndet har vi ett speciellt ansvar för artens framtid. Det är roligt att vi med E.ON:s hjälp bidrar i Vattenriket! säger Hans Cronert.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »