Vattenrikets vildbin har fått eget hotell!

Strax utanför naturum har ett stort bihotell och ett par sandlimpor kommit på plats. Hotellets rum är fyllda med olika sorters material- allt för att passa vildbinas olika önskemål.

När vi tänker på bin ser vi kanske honungsbin i bikupor framför oss. Men långt ifrån alla bin lever så. De flesta arter är vilda och lever för sig själva. I Sverige finns lika många arter av vilda bin som häckande  fågelarter – 245 stycken!
Men i landskapet som det ser ut i dag råder det brist på miljöer som vildbin behöver.
– Bina saknar blommande växter och någonstans att bo, framför allt i stadsmiljön säger Karin Hernborg, Vattenrikets ekolog.

Rum för alla smaker
Vattenriket arbetar på flera sätt för att hjälpa bina. En liten bit utanför naturum har ett bihotell kommit på plats. De olika rummen är inredda med halm, vassrör, pinnar kottar och ved med borrade hål. På så sätt kan många olika arter hitta rum som passar.

Att placera ett bihotell är en del i årets tema i Vattenriket – artrikedom. Bihotellet ligger längs en ny mångfaldstig. På söndagarna kan naturums besökare följa med ut på en ”artig” vandring längs stigen.
-Vi tycker det är viktigt att berätta om de vilda bina för de har så stor betydelse i naturen, även för oss människor eftersom de är så viktiga pollinatörer, säger Karin Hernborg.

En del trivs bäst i sand
Intill bihotellet ligger avlånga högar, ”limpor” av sand.
-Vilda bin bygger bon på olika sätt. En del i död ved och pinnar och andra i sand. Sandlimporna är till för grävande bin.

Att sätta upp ett bihotell kan jämföras med att sätta upp fågelholkar.
-Med bihotell och sandlimpor vill vi inte bara hjälpa vildbina. Det är också ett sätt att uppmärksamma människor på att vildbina finns och att inspirera till att hjälpa bina med blommande växter och boplats hemma i trädgården eller på balkongen.

Insatser på många sätt
Förutom bihotellet och sandlimporna vid naturum gör Vattenrikets ekologer andra insatser på flera håll i Vattenriket, inte minst på de sandiga markerna runt Åhus.
-Vildbin behöver blommande växter, död ved och öppen sand ute i landskapet. Det jobbar vi med vi i olika projekt, säger Karin Hernborg.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Hernborg

Back To Top
Translate »