Trädridå ska ge bättre miljö i Rambrobäcken

Förra helgen planterade Vattenriket och Marcellos farm 300 plantor av klibbal och sälg längs Rambrobäcken. Träden ska ge en bättre miljö för växter och djur som lever i och längs vattnet.

Rambrobäcken är ett tillflöde till Vramsån. Bäcken flyter genom jordbrukslandskapet och har under årens lopp rätats ut och rensats. Det har gjort att mycket av den naturliga vegetationen längs bäcken försvunnit.

I fjol karterades Vramsåns nedre delar och biflöden. De visade sig att flera partier längs Rambrobäcken saknade skuggande vegetation. Ett parti låg på Marcellos farms mark. Vattenriket och ägarna kom överens om att plantera träd längs bäcken.
-Planteringen är en vattenvårdande åtgärd i ett projekt som drivs av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, säger biolog Håkan Östberg.

300 plantor i jorden
Förra helgen planterades 300 plantor av klibbal och sälg sattes i jorden för att på sikt växa till sig och skapa en trädridå längs bäcken.
– Vi var 20 vuxna och barn som planterade. Alla högg i så vi var klara tidigare än vi trott och hann vattna plantorna ordentligt.   

Klibbal och sälg är naturliga arter som redan växer längs Rambrobäcken och många andra vattendrag.
– Sälg är en värdefull art för insekter då den är en naturlig nektarkälla under tidig vår, säger Håkan Östberg.

 Trädridåer bidrar till att hålla vattentemperaturen nere. När löven faller på hösten blir de mat åt många organismer i vattendraget.
– Trädbeklädda strandzoner fungerar också som spridningsväg och livsmiljö för många växter och djur i jordbrukslandskapet. Öringen är en art som kan trivas bättre när träden planterats, säger Håkan Östberg.

Back To Top
Translate »