Vattenriket lyfts fram som föredöme

Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike är en föregångare när det gäller att ta vara på de värden naturen ger oss människor.  I tre dagar har naturförvaltare från ett tiotal länder samlats till konferens om ekosystemtjänster på naturum Vattenriket.


Forskare Lisen Schultz, Stockholm Resilience Center, berättade om Vattenrikets framgångsrika arbetsmetoder. Foto: Åsa Pearce

Konferensen samlade personal från Europas nationalparker och naturreservat. Syftet var att utbyta erfarenheter och lära mer om hur vi kan förvalta de värden som naturen ger oss människor.
– För att ta hand om dagens ekosystemkapital på ett hållbart sätt måste vi integrera naturvård och samhällsutveckling. I Vattenriket finns flera bra exempel på samarbeten mellan många intressenter från vitt skilda sektorer, säger Lena Malmström, projektledare för konferensen.

Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre, har jämfört Kristianstads Vattenrike med 147 andra biosfärområden runt om i världen.
-Vattenriket ligger i topp när det gäller adaptiv samförvaltning, att arbeta för biologisk mångfald genom lokal samverkan.
Lokala eldsjälar, lyhörda lokalpolitiker och förmågan att bygga förtroenden är några framgångsfaktorer som hon lyfter fram i sitt föredrag.

Seminarierna varvades med utflykter till Sånnarna och Håslövs ängar och en tidig fågelexkursion. Åsa Soutokorva, miljöekonom på Enveco AB, föreläste om olika metoder att sätta prislappar på ekosystemtjänster. Entreprenören John Higson berättade hur han arbetar med hållbar utveckling genom att skapa engagemang hos många människor med olika bakgrund.

Konferensen ordnades av EUROPARC:s nordisk-baltiska sektion, med finansiering av Nordiska Ministerrådet. EUROPARC är en europeisk organisation för förvaltare av skyddad natur. www.europarc-nb.org

Back To Top
Translate »