Vårutflykter i Vattenriket

Fira påsken med att göra en utflykt i Vattenriket! Här är tips på några utflyktsmål:

Norra Lingenäset
Norra Lingenäset är en lundartad ek och hasselskog med mycket rik vår och försommarflora. Vit, gul och blåsippor trängs i backarna och här finns även hålnunneört och vätteros. Brun kärrhök och grågås häckar i vassarna. Här går det bra att ta sig runt med rullstol på vissa stigar. I det tillgänglighetsanpassade fågeltornet får man fin utsikt. Läs mer om platsen och hur man hittar hit >>

Ekenabben
Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum och är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön. Genom den frodiga sumpskogen kan man gå torrskodd eller köra rullstol på en naturstig en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. I området finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön, rastbord och grillplats, samt en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade. I södra delen reser sig de mäktiga gamla ekarna som gett namn åt platsen. Läs mer och se hur man hittar hit >>

Balsberget
Bara en mil norr om Kristianstad reser sig Balsberget, en skogsbeklädd urbergshöjd. Här kan man såhär års prassla runt bland fjolårslöven, beundra vårblommorna uppleva bokskogens lövsprickning.

Trankonst på naturum Vattenriket
Ingen påsk utan konstrunda. På hänger den danske konstnären Carl Christian Toftes tavlor över påskhelgen.

Översta fotot: Norra Lingenäset (fotograf Karin Magntorn). Nedre fotot: Ekenabben (fotograf Marie Grönvold).

Back To Top
Translate »