Vattenriket lyfts fram i internationell forskning

16 Jun 2015
Vattenrikets arbete med dialog och samverkan uppmärksammas i en ny rapport i den internationella vetenskapliga tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Forskare vid Stockholm Resilience Centre har jämfört förvaltningen av naturvärdena i Vattenriket med Stora Barriärrevet i Australien och fiskeförvaltningen i Southern Ocean. Rapporten analyserar bland annat effekten på de ekosystemtjänster som naturen ger människan i de tre områdena.

-Vår studie visar att arbetet i Vattenriket har haft flera tydliga och positiva effekter på naturkapitalet i området, säger Lisen Schultz, forskare vid Stockholms Resilience Centre.

Studien visar också att eldsjälar och brobyggande organisationer, som Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike, förtroende och samarbete mellan myndigheter och lantbrukare samt en helhetssyn som tar hänsyn till hela ekosystemet är viktiga framgångsfaktorer.

-Det är roligt att forskarna visar att vårt arbete som bygger på dialog och samverkan är ett framgångsrikt arbetssätt, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Artikeln betonar att den så kallade adaptiva förvaltningen måste utformas efter platsen och de som bor där och att den ständigt måste utvecklas och anpassas efter förändrade förutsättningar.

Områdena står inför nya utmaningar som kräver nya åtgärder, och förvaltningen av våra ekosystem blir aldrig fulländad utan måste ständigt förbättras.

-Vi blir alltmer sammankopplade i världen. Inget område är opåverkat av det som händer globalt, eller det som händer uppströms, säger Lisen Schultz.

Fakta: Rapporten är skriven av Lisen Schultz, Carl Folke, Henrik Österblom och Per Olsson vid Stockholm Resilience Centre. Den publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences 15/6.
Titeln är ”Adaptive governance, ecosystem managemen and natural capital”. Rapporten beskriver hur adaptiv förvaltning vuxit fram i de tre områdena Vattenriket med Stora Barriärrevet i Australien och fiskeförvaltningen i Southern Ocean och analyserar effekterna på naturkapitalet – de ekosystemtjänster som naturen ger människorna.

Läs rapporten i sin helhet på PNAS hemsida

Back To Top
Translate »