Utbyte av goda idéer på EuroMAB 2015

26 May 2015
Förra veckan hölls EuroMAB 2015 i Estland. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en del i detta internationella nätverk, som träffas vartannat år. Temat för årets konferens var ”From Heritage to Sustainable Innovation”.

-På EuroMAB blir det väldigt påtagligt att vårt biosfärområde är en del i ett världsnätverk, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Ett fokus för EuroMAB 2015 var att dela med sig av goda exempel. Det nya styrdokumentet MAB Strategy (2015-2025) diskuterades, liksom kommunikation och varumärkesarbete för biosfärområdena i EuroMAB.

Sverige var väl representerat med företrädare för alla fem biosfärområden och två kandidater, samt svenska MAB-kommittén.

Konferensen bestod både av föreläsningar i plenum och workshops i mindre grupper.
-Det är härligt att utbyta goda exempel med andra biosfärområden, säger Carina. Särkilt intressant i år var det att höra hur man i Österrike jobbat med hälsa kopplat till naturupplevelser. Där fick vi många nya idéer som passar bra in i det naturum jobbar med.

Under veckan fick de 130 deltagarna även komma ut på exkursion till två öar utanför Haapsalu, där konferensen hölls. Landskapet påminner om Gotland och Öland med kalksten, alvar och strandängar.

Vormsö har svenska namnet Ormsö och flera orter med svenska namn från tiden då ön dominerats av en svensktalande befolkning.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »