Vattenriket firar tio år som biosfärområde

2005 blev Kristianstads Vattenrike utnämnt till Biosfärområde av Unesco. I tio år har Vattenriket fungerat som ett modellområde för hållbar utveckling. Jubileet är ett tillfälle att fira och blicka tillbaka!

I går summerade koordinator Carina Wettemark de tio åren i det första föredraget i serien ”Lär om Biosfär” på naturum. Det blev 45 minuter späckade med exempel på hur Biosfärområde Kristianstads Vattenrike fungerar som ett modellområde för hållbar samhällsutveckling i praktiken.

Bevara, utveckla och stödja
Här arbetar ekologer, informatörer, naturvägledare och pedagoger med att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. Under året kommer jubileet att uppmärksammas på en rad olika sätt.
– Jubileet kommer att genomsyra allt från naturums utställning och program till ekologiska projekt och marknadsföring, säger Carina Wettemark.

Utvärdering till Unesco och ny utställning på naturum
Goda exempel på biosfärarbete från de tio åren lyfts fram i en ny utställning på naturum, i en skrift och på hemsidan. Dessutom ska en så kallad periodic review, en utvärdering, lämnas till Unesco.
-Jubileet är ett tillfället att både fira och utvärdera vårt arbete, säger Carina Wettemark.

Lär om biosfär – föredragsserie i naturums program
I naturum Vattenrikets vårprogram märks jubileet i en rad lunchföredrag under rubriken ”Lär om Biosfär”. I dag 25 februari summerade Carina Wettemark Vattenrikets tio första år som modellområde för hållbar utveckling – bra för både natur och människa! Längre fram blir det föredrag om Vattenrikets arbete med information och om det biosfäriska arbetet i Vattenrikets värdefulla sandmarker.

Ny profilprodukt – en glasdroppe från Vattenriket
Under våren lanseras en ny profilprodukt för Vattenriket. Studio glashyttan i Åhus har tagit fram en glasdroppe med ett blått fält.
– I Vattenriket finns åar, sjöar och hav, djupa skogar och sandiga marker. Överallt spelar vattnet en viktig roll. Den här droppen är en symbol för vår verksamhet, säger Carina Wettemark.

… å så blir det fest
Lördag den 12 september är det dags för stora firardagen på naturum Vattenriket. Det blir intervjuer med nyckelpersoner, naturaktiviteter, framträdanden, och tårta  –  kort sagt en massa upplevelser för alla sinnen och åldrar, både inne och ute, lovar Carina Wettemark.

Back To Top
Translate »