Vattenriket – ett föredöme i världen

Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Vattenrikets utvärdering av de första 10 åren som biosfärområde.

-Det är ett väldigt glädjande besked. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har arbetat stenhårt med att utveckla och skapa engagemang för hållbara lokala lösningar på globala utmaningar. De är välförtjänta sin biosfärutnämning som de förvaltar väl, säger Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Utvärderingen beskriver Biosfärområdets verksamhet under de första 10 åren. MAB-ICC rekommenderar att den får stå modell för andra biosfärområden. Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, är både stolt och glad över det fina betyget.
– Vår utvärdering innebar ett omfattande arbete för oss och det är glädjande att få beskedet att Kristianstads Vattenrikes 10-årsutvärdering är av så hög kvalitet att den ska spridas som modell till ett världsnätverk med 669 biosfärområden i 120 länder, säger hon.

Kompetenta och engagerade
Kommunalråd Heléne Fritzon gratulerar till framgången.
– Jag är oerhört glad och stolt över att vårt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike blivit godkänt för de tio första åren. Jag har egentligen aldrig varit det minsta tveksam, då vi har mycket kompetenta och engagerade medarbetare som ansvarar för Biosfärområdet. Nu ser vi fram emot en nästa 10-årsperiod med ytterligare framgång för Vattenriket!

Vattenrikets arbetsmetoder lyfts fram i bedömningen. Det gäller framför allt arbetet med dialog och samverkan genom Samrådsgruppen och etableringen av naturum Vattenriket.
– Vårt arbete med att bevara och utveckla biosfärområdets höga naturvärden uppmärksammas också. Vi får beröm för att många naturreservat bildats och för vårt framgångsrika arbete med sandmarkerna och nya våtmarker, säger Carina Wettemark.

Den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, MAB-ICC (International Co-ordinating Council for the Man and Biosphere Programme), godkände Vattenrikets utvärdering vid världskongressen för Biosfärområden i Lima, Peru, den 18-20 mars.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »