Tranorna samlas vid Pulken – nu är det vår!

Luften ljuder av trumpetande tranor. Med utfällda ben singlar de ner på fältet vid Pulken. Här kan de äta och vila ut. Den senaste veckan har allt fler fåglar landat och bönderna börjat sin vårsådd. Nu är tranmatningen igång på fältet intill fågeltornet. Till glädje för alla som vill njuta av dansen.

Tranornas ankomst är ett efterlängtat vårtecken. De senaste åren rastar allt fler i Vattenriket. I fjol räknades 8 600 tranor vid ett och samma tillfälle. Även antalet besökare ökar. I fjol kom mer än 15 000 personer till besöksplats Pulken för att uppleva tranornas skådespel!

När tranorna flyttar från södra Europa för att häcka i norra Skandinavien är det lagom att rasta i Vattenriket. Tranorna väljer rastplats efter tillgången på mat och väljer gärna nysådda åkrar. På natten vill de övernatta i grunda vattensamlingar, som skydd från räven på nätterna.  

Matar för att undvika skador
I Vattenriket matar vi tranorna vid Pulken. Det gör vi för att undvika att tranorna gör skada på böndernas nysådda åkrar. Arbetet med tranorna är ett exempel på hur vi samarbetar i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike med lösningar som är bra för både natur och människa.

Tranorna lockar besökare från när och fjärran. I fågeltornet intill matningsfältet kan de njuta av tranornas dans och trumpetande. Från och med långfredagen på nationella trandagen 25 mars finns Vattenrikets personal finns på plats kl 11-15. På kvällarna tar Nordöstra Skånes fågelklubb vid. Yngsjö If grillar korv vid tornet.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »