Glad påsk från Vattenriket!

Blåsipporna blommar vid Norra Lingenäset, tranorna trumpetar vid Pulken och storspoven drillar vid Isternäset. Våren har sannerligen kommit till Vattenriket.

Idagarna har vi glatt oss åt beskedet att Vattenrikets tioårsutvärdering godkänts av MAB-ICC, den globala styrelsen för Unescos biosfärprogram. Vårt arbete lyfts till och med fram som en modell för världens övriga 668 biosfärområden. Vattenriket – ett föredöme i världen.

Från en utvärdering till utnämning. I februari blev Helge å ett Model Forest, det tredje i landet. Det nya forumet ska arbeta för en hållbar landskapsutveckling i hela Helgeåns avrinningsområde. Helge å – landets tredje Model Forest

Sveriges naturum lockar till inspiration och nyfikenhet. I fjol besökte 1,6 miljoner personer ett naturum. Naturum Vattenriket var ett av landets mest välbesökta. Naturum Vattenriket – toppar besöksstatistiken

Några besökare har rest över hela Atlanten för att besöka oss. Vincent och hans tioåriga dotter Lili-Rose från Kanada fick vara med om både örnsafari och en tur med Opteryx. Upplevelserna ska visas i en tv-serie om hållbart resande. Kanadensiskt tv-team gästade Vattenriket

Vattenriket är ett av landets artrikaste områden. I år sätter vi artrikedomen i fokus i naturums program. Följ med ut på örnspaning, kika på ”minimonster”, håva småkryp och gå en ”artig” söndagsvandring. Det artar sig i Vattenriket!

Vattenrikets arbete för att gynna den öppna sandens växter i Nyehusen har tagit ett steg framåt. Området blir ännu trevligare för oss människor att vistas i – samtidigt som sandnejlika och fältsippa kan vandra in och fjärilar och vildbin trivas. Vattenrikets sandiga marker öppnas på nytt

Flera rapporter i 2015 års serie Vattenriket i fokus uppehöll sig i våta miljöer bland musslor, malar, strandängsfåglar och gullstånds. Dessutom samlade Högskolan Kristianstad sin ”vattenrika” forskning i en jubileumsrapport. Vattenrikets våta miljöer i fokus

Den som är nyfiken på vad vi arbetade med i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i fjol kan läsa om detta i Verksamhetsberättelsen 2015.

Sist vill vi uppmuntra till strövtåg och upptäcktsfärder bland alla vårtecken i Vattenriket under de lediga dagar vi har framför oss!

Glad påsk!

Carina Wettemark,
biosfärkoordinator

Back To Top
Translate »