Värdet av naturens tjänster ska bli tydligare

Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Vattenriket, är inbjuden av regeringen att delta i en referensgrupp som ska göra värdet av ekosystemtjänster tydligare. I dag hålls gruppens första möte.

Varför har Vattenriket valts ut till referensgruppen?
-Vi var tidigt ute med att förstå och lyfta fram de tjänster som våtmarkerna producerar, som vi ofta tar för givna och därför sällan tar med i våra ekonomiska balansräkningar. Våtmarkerna kring Helge å och sjöarna fungerar som vattenrenare, utjämnare av vattenflöden och som rekreationsområde. Detta är exempel på ekosystemtjänster.

Vad är referensgruppens uppgift?
-Att hjälpa utredaren Maria Schultz analysera och föreslå metoder för att bättre värdera ekosystemtjänster och föreslå åtgärder som leder till att betydelsen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas värden blir kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden.

Vilka förslag har du med dig?
-Forskare pratar ofta om koraller och mangroveträsk när de pratar om ekosystemtjänster. Jag tror att det är viktigt att vi hittar svenska exempel. Därför har jag föreslagit för Kommunförbundet att söka pengar till forskning kring ekosystemtjänster. Flera skånska kommuner har lämnat in exempel på ett dåligt och ett bra beslut som fattats tillbaka i tiden vad gäller ekosystemtjänster och så ett som ligger framåt i tid. Förhoppningsvis ger studien redskap att fatta hållbara beslut i samhällsplaneringen.

Vilken nytta har Kristianstad av att vara med i arbetet ?
-Är vi tidigt ute kan vi få forskningsresurser till kommunen, engagemagnet stärker också kommunens miljörenommé och så får vi hit kunnigt folk till workshops på naturum – som i sig är ett exempel på vad ett område som sågs som ett värdelöst träsk har för värde i pengar och uppmärksamhet när det gäller kulturella ekosystemtjänster som turism, rekreation och folkhälsa.

Text: Åsa Pearce
Foto: Marie Grönvold

Back To Top
Translate »