skip to Main Content

Trulsson trugar gässen


Foto Sven-Erik Magnusson.

Lennart Trulsson är en av lantbrukarna kring Hammarsjön som besväras av hungriga gäss på åkrarna. För att råda bo på detta matar han dem med korn på ett särskilt fält, och håller på så vis gässen borta från de kringliggande markerna.

Läs artikeln om Lennart Trulsson i tidningen ATL >>

Translate »
Back To Top