skip to Main Content

Tillgänglighet för alla år 2008

December 2008 Pulken
081220_pulken
Foto: Karin Magntorn
Pulkentoaletten har tagit form!

Oktober 2008 Pulken
081017_pulken
Foto: Karin Magntorn
Vid pulken byggs ett annorlunda torrdass! Det höga vintervattenstånden gör att vi inte kan gräva ner en toalett tank, utan här nyttjar vi fågeltornets ramp för att kunna lägga mulltanken på marknivå.
Ingången till toaletten sker alltså från rampen, halvägs upp i fågeltornet! Det är tobaksladorna i byggden som stått modell för detta toalett bygge som ska stå klart till transäsongen i april.

September 2008 Ekenabben
081017_ekenabben
Foto: Karin Magntorn
Spången är riven och Micke håller på att få rören på plats på den nya breda gångbron genom sumpskogen på Ekenabben. Nu tar arbetet en paus på Ekenabben och Micke åker till Pulken för att bygga på det unika torrdasset där.

Augusti 2008 Ekenabben
080811_ekenabben
Foto: Karin Magntorn
Ett mycket lågt vattenstånd på Ekenabben för att vi äntligen kan ta i tu med etapp 2 på spången. Först ska den gamla smala spången rivas.

Maj 2008 Ekenabben
080519_ekenabben_250
Foto: Marie Grönvold
Ett 20-tal personer från DHR slöt upp på Ekenabben för att prova den nya spången, fiskebryggan  och ekbordet.
Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och fiskevårdsområdet fanns alla på plats för att hjälpa till.

Maj 2008 Håslövs ängar
080509_haslov_250
Foto: Patrik Olofsson
Fågelexkursion tillsammans med Nils Waldemarsson från fågelklubben i underbart väder och i sällskap av rödspovar och gulärlor.

April 2008 Lingenäset
080428_lingenaset_250
Foto: Karin Magntorn
I ljuvlig sol i sällskap med Torgny Roosvall från naturskyddsföreningen bjöds vi på blomstervandring längs den nylagda stigen på Lingenäset

April 2008 Lund
080416_lund_250
Foto: Karin Magntorn
Tillgänglighetsnätverket i Skåne bjöd in till träff i Lund för att enas kring riktlinjer för byggande i natur. Från Kristianstad deltog vi från tillgänglighetsprojektet på kommunen tillsammans med Jalle och Gunilla Åkesson som hjälpte till att bedömma hur saker och ting fungerar i praktiken.

April 2008 verkstaden
080416_bord_verkstad_250
Foto: Karin Magntorn
Ekbordet som ska ställas på plats ute på Norra Lingenäset börjar ta form i verstaden. Det är Göran Vägren på bilden som bygger bordet.

April 2008 Pulken
080402_pulken_250
Foto: Karin Magntorn
Under två härliga kvällar i april njöt vi av transkådning vid Pulken. Fågelklubbens Nils Waldemarsson fanns med och berättade om tranorna och hjälpte till med tubkikarna.

Mars 2008 Ekenabben
080303_skogen_spang
Foto: Karin Magntorn
Snart är spången framme så långt som vi kan bygga innan det blir sommarlågvatten.
Här ser vi den mötesplats som är under konstruktion. Här kan man stanna till och njuta av sumpskogens vyer.

Translate »
Back To Top