Tillgänglighet för alla år 2007

December 2007 Ekenabben
Bygget igenom sumpskogen är i full gång. Det är C4 teknik och C4 arbetsmarknad som tillsammans bygger. Radio Kristianstad gjorde ett inslag den 30 november.

September 2007 Ekenabben
Flera grupper har varit på besök för att titta på konstruktionen. På bilden är ett arbetslag från Helsingborg som förevisas av naturvårdsskötselorganisationen vid C4 Teknik.

September 2007 Ekenabben
Många har glädje av fiskebryggan och det stora ekbordet. Här är det skolklasser på besök!

Juli 2007 Ekenabben
Ett mycket ovanligt och högt sommarhögvatten gör just nu Ekenabben och många andra platser i Vattenriket otillgänliga. Det gör också att vi inte kan fortsätta som planerat med bygget på Ekenabben.

31  maj 2007 Ekenabben
Första steget för toaletten på Ekenabben!
Toaletttanken kom och har grävts ner och satts på plats. Även stigen i skogen är förbättrad.

22 maj 2007 Ekenabben
I strålande solsken och med gök och näktergal runt oss träffades den värdefulla referensgruppen på Ekenabben för att stämma av arbetet på Ekenabben så här långt. Fiska spången provkordes och vi njöt av god fika runt det stora härliga ekbordet.
Under referensgruppsmötet provkordes även den nya grusstigen som leder fram till den ännu så länge otillgängliga sumpskogen. När vattnet sjunker undan i slutet av sommaren hoppas vi kunna bygga en spång där.
3 maj 2007 Ekenabben
Arbetet med fiskebryggan pågår för fullt!

April 2007 Ekenabben
Det rejäla ekbordet för rullstolsburna är på plats på Ekenabben. Det är Göran Frisk som byggt det fantastiska bordet.

Januari 2007  Ekenabben
Ett rejält högvatten gör att vi tar ett avbrott i arbetet. Här ska det byggas en fiskespång i vår…

Back To Top
Translate »