Grodgropen i Åhus – viktig för strandpaddor

Det gamla grustaget söder om vägen mellan Kavrö och Åhus ägs av kommunen och ingår i den kommunala naturvårdsfonden. Området ligger alldeles intill Besöksplats Sånnarna i Vattenriket. Efter att grustäktsverksamheten…

Läs mer

Röjning kring ekar på Ekenabben

Nu röjer Naturvårdsskötselorganisationen under och kring de gamla ekarna längst ut på Ekenabben. Genom att ta bort buskar och träd som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, räddar man dem…

Läs mer

Strandängar på Näsby restaureras

2009-10-01. Bakom den gamla invallningen på Näsby fält har Naturvård C4 Teknik just börjat restaurera den gamla strandängen för att gynna fågellivet och strandängsfloran. Detta är första gången som restaurering sker…

Läs mer
Back To Top
Translate »