Reduktionsfiske ska ge klarare vatten i sjöarna

Reduktionsfiske

Ett treårigt reduktionsfiske ska ge klarare vatten och bättre sportfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön. Genom att fiska upp mört och braxen, som äter djurplankton, blir det fler djurplankton, som i sin tur kan äta mer växtplankton.

Reduktionsfisket är ett LOVA-projekt som löper över tre år. Hösten 2018 sökte Råbelövssjöns och Oppmannasjöns fiskevårdsområden medel tillsammans med Kristianstads kommun.  Sedan april 2019 driver Biosfärområde Kristianstads Vattenrike projektet.

Länsstyrelsen Skåne finansierar med 2,8 miljoner kronor och kommunen bidrar med 750 000 kronor. Företaget Klara Vatten står för fisket. Under hösten drog fisket med not igång i sjöarna. En not är ett 300 meter långt och 3-10 meter högt nät med tyngder och flöten. Noten dras ihop och omringar fisken som hamnar i en strut där den kan dras upp ur vattnet.
–En effektiv och skonsam fiskemetod, säger Andreas Jezek, limnolog på Biosfärkontoret.

Rovfisk som gös, abborre och gädda släpps tillbaka i sjön, medan vitfisk som mört och braxen plockas bort och blir till biogas. På så sätt blir fiskar som bidrar till övergödningen färre och rovfiskar får bättre förutsättningar.
– Det är biomanipulation där vi förskjuter näringskedjan till bättre balans, säger Andreas Jezek.

Till våren när braxen och mörten leker ska de fiska med bottengarn. Då väntas de riktigt stora volymerna fiskas upp. På tre år ska 250 ton vitfisk fiskas upp ur Oppmannasjön och 125 ton ur Råbelövssjön.

Andreas Jezek hoppas kunna se effekterna av reduktionsfisket redan till sommaren.
-Ett klarare vatten är trevligare att bada i och gynnar sportfisket efter rovfisk som abborre, gös och gädda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detta bara är en pusselbit vad gäller övergödningen. Vi måste fortsätta minska näringsläckaget ut i sjöarna, exempelvis genom att gräva våtmarker, säger Andreas Jezek.

Text: Åsa Pearce
Foto: Andreas Jezek

Back To Top
Translate »