Nöjda besökare på naturum

Karin Magntorn på naturumbron med naturum i bakgrunden. Foto: Ebba Trolle

De allra flesta besökare på Sveriges naturum är nöjda med sitt besök och tycker att de fått mer kunskap om naturen i området. På naturum Vattenriket är hela 95 procent nöjda! Det visar en besökarundersökning som Naturvårdsverket låtit göra på landets naturum sommaren 2019.

Undersökningen i Sveriges naturum visar att besökarna i mycket hög utsträckning är nöjda med sitt besök. I snitt tycker 92 procent att det var mycket bra. Naturum Vattenriket ligger i topp. Här är hela 95 procent nöjda.
-Det är glädjande och helt i linje med betyg och kommentarer som våra besökare ger oss på tripadvisor och google, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare för naturum Vattenriket.

Även gästboken på naturum Vattenriket är full av positiva kommentarer, både på svenska och engelska. Så här skriver några av besökarna:

”Tack för en härlig dag på naturum! Kul att håva, se på film och kolla när fiskarna fick mat.!

”Very impressive the Opteryx, the most delightful five minutes I have experienced. I watched all three shows. Very very pleasant experience, feels very real.”

”Tack naturum Vattenriket för att du finns! Tar alltid med gäster hit och vi ser roliga filmer mm. Fantastiska nationaldagar med Händels vattenkonsert. Den missar vi inte!”

Naturvårdsverkets undersökning visar att naturums besökare är mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningens kunskapsnivå, ämne och teman.

Naturum ökar besökares kunskaper
84 procent av besökarna i naturumen anser att utställningen, informationen och naturvägledningen har gett dem ökad kunskap om naturen i området.
– Att besökarna säger att de får mer kunskap ser vi som ett mått på att vi lyckas. Detta eftersom ett viktigt syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden, säger Anna Grundén, samordnare för naturum.

Omkring sex av tio tycker även att de fått ökad kunskap om naturvård och människans påverkan på naturen. Besökarna anser även i hög utsträckning att besöket har gjort dem mer inspirerade att besöka ett naturreservat, bidra till att bevara naturen och ge sig ut i naturen i närområdet.
-Det är glädjande eftersom det är precis det som är målet med vårt arbete! säger Karin Magntorn.

Fakta om naturum
Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.
Naturum Vattenriket hade 100 370 besök i fjol och är därmed ett av landets mest välbesökta naturum.

Fakta om undersökningen:
Sommaren 2019 gjorde Naturvårdsverket och landets naturum en besökarundersökning på alla naturum i Sverige.
Ca 4 500 besökare svarade på enkäten.
Åtta av tio besökare är bosatta i Sverige.
Tio procent kommer från Tyskland och tre procent från övriga Norden.

Back To Top
Translate »