På jakt efter malen – Vattenrikets gigant

Spänningen är stor när klass fyra på Näsby skola åker ut på malsafari på Helge å. De får se inte mindre än sex malar! Årets fångst ser ut att bli den bästa under de senaste fyra årens provfiske i Vattenriket.

Det är limnolog Jonas Dahl som håller i provfisket. I tre veckor har vattnet söder om Torsebro provfiskats.
-Snart är vi uppe i 100 malar och då har vi ett par lokaler kvar att fiska. Det tidigare rekordet var på 78 malar, säger Jonas Dahl.

Malen är en fisk som varit vanlig i Helge å, men som försvann på 1960-talet. Kring millennieskiftet planterades 16 malar ut i ån och nu verkar den fridlysta fisken vara på väg tillbaka. Det tyder de senaste årens provfiske på. I år har provfisket gått alldeles särskilt bra.

I år har två skolor fått möjlighet att följa med ut på malsafari och lära sig mer om vilka arter som simmar i Helge å – ett av landets mest artrika vatten.
-Malsafarin är en del i ett större samarbete med naturums pedagog Sam Peterson. Det är viktigt för eleverna att komma ut i verkligheten och uppleva naturen, säger Johan Tornberg, matte/nolärare.

Barnen flockas när dagens fångst hälls upp i stora akvarier på Safaribåten. De gissar snart att malen använder sina spröt för att känna och lukta sig till kryp och fiskar att äta.
-Malen är en rovfisk och ju större den är desto större fiskar äter den. Man kan kalla malarna för Helgeåns ”hajar”, säger Sam.

I ryssjorna som används för provfisket fastnar inte bara malar. Provfisket är ett sätt att ta tempen på bestånden andra fiskar, vilket blir ett mått på vattenkvaliteten.
-Helge å är ett av landets artrikaste vatten med 35-36 konstaterade arter. Idag har vi fått totalt tio arter, säger Jonas Dahl.

När eleverna tittar på fiskarna får alla utom malarna simma tillbaka i ån.
-Vi släpper i dem också, men först ska de mätas och vägas och så tar vi ett litet fenprov för att se om de är släkt med de fiskar som satts ut i ån, säger Jonas Dahl.

Foto och text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »