Nya projekt ska få fler att fiska och vandra

Vattenriket får LONA-medel till två nya projekt. 340 000 kronor  till att göra det lättare att fiska i Vattenrikt och 40 000 till att undersöka möjligheterna att skapa en Vattenriketled från norr till söder.

Håkan Östberg rivstartade på sin nya tjänst som friluftstekniker med två ansökningar om medel ur Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Nu har Länsstyrelsen fattat beslutet att ge Vattenriket pengar till både Fiska i Vattenriket och Vandra i Vattenriket.

Projektet Fiska i Vattenriket går ut på att öka möjligheterna att komma ut längs Helge å och dess biflöden för att fiska. Målet är att främja friluftslivet och öka kunskapen om värdena i Vattenrikets vattendrag.
-Vi ska göra sportfisket mer tillgängligt vid de stadsnära delarna av Helge å, i Torsebro och vid Kavröbro, säger Håkan.

I samarbete med Nedre Helgeås fiskevårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening ska han utveckla möjligheterna till fiske med bryggor, plattformar och stigar som gör det lättare att komma ner till vattnet.

Fiske – en väg ut i naturen
Utöver arbetet med tillgänglighet planeras olika aktiviteter som provapåfiske under de fyra år som projektet varar. Håkan ser fram emot att fler ska upptäcka en aktivitet han själv gärna utövar.  
-Jag har ett eget stort fiskeintresse och fiskar gärna i Vramsån och havet. Fiske är ett sätt att vistas ute i naturen och så är det spännande och ger en adrenalinkick när det nappar.

Att fiska är en väg ut i naturen. Vandra är ett annat populärt sätt att njuta av naturupplevelser. När LONA-pengarna fördelas blir det 40 000 kronor för en förstudie kring en Vattenriketled från norr till söder som kan bli en ny sträckning på Skåneleden.

Vandring ligger i tiden
-Det började med ett medborgarförslag och vandring ligger i tiden. En Vattenriketled blir dessutom ett sätt att knyta ihop flera av Vattenrikets besöksplatser, säger Håkan Östberg. 

Årets förstudie ska mynna i ett förslag till leddragning, rastplatser och förankring hos de olika markägarna längs leden och framtida skötsel och ansvar för leden. Planen är sedan att söka nya pengar och utveckla leden under de närmaste åren.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »