Ny vandringsled ritas på Vattenrikets karta

Det började med ett medborgarförslag. Nu undersöker natur- och friluftstekniker Håkan Östberg möjligheterna att skapa en vandringsled tvärs genom Vattenriket. Förstudien ska vara klar till årsskiftet.


Idag är Kristianstads kommun något av en vit fläck när det gäller Skåneleden. Det finns en liten bit i norr och en i söder. När Håkan Östberg började nya tjänsten på Biosfärenheten för ett år sedan tog han tag i att undersöka möjligheterna att skapa en Vattenrikeled.

Håkan sökte och fick ett statligt LONA-bidrag på 40 000 kronor till en förstudie. Tanken är att Vattenrikeleden ska koppla ihop befintlig Skåneled i norr och syd.
-Jag kartlade befintliga leder, naturreservat, infrastruktur och närhet till Vattenrikets besöksplatser och hittade en sträckning – från Bökestad i norr till Drakamöllan i söder.

Under tio månader har Håkan vandrat åtskilliga mil i Vattenrikets varierade landskap. Och vaskat fram ett förslag som rymmer en stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka  uppemot åslandskapet igen.


-Den som vandrar Vattenrikeleden får se mycket. Här finns spännande upplevelser både vad gäller natur och geologi. Lägg sedan till kulturhistoria från snapphanetrakterna i norr till ålakusten söderut, säger Håkan Östberg.

Totalt omfattar hans ledförslag 13 mil uppdelat på 8-9 etapper. En viktig särprägel är närheten till flera tätorter. Det ger en flexibilitet i planeringen. Det går att proviantera efter hand och det är lätt att ta sig med buss till etappernas start- och slutpunkter.

I norr blir leden mer kuperad och utmanande, medan den i mittenpartiet blir lättvandrad för att söderut bli lite mer krävande igen. Det blir alltså etapper med olika svårighetsgrad för olika vana vandrare.


-Det blir en flexibel led som även nybörjaren kan våga sig ut på, säger Håkan.
Tillgången på vandrarhem och hotell är god längs ledförslaget, vilket gör att packningen kan vara lätt för den som väljer att sova i säng.

Förstudien ska vara klar vid årsskiftet. Därefter fortsätter dialogen med berörda parter och arbetet med att få fram medel till att anlägga och sköta leden.

Grundförslaget är att Vattenrikeleden ska bli en Skåneled och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet med förstudien.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »