Ny podd hjälper oss att tänka om

Nu släpps Vattenrikets första podd ”Tänk om”. Tillsammans med lokala och nationella experter utforskar vi möjligheten att skapa livskvalitet inom planetens gränser.  Det första avsnittet handlar om utomhuspedagogik och lärande.

poddinspelning Vramsån

En brun kärrhök flyger över Vramsån. Förmiddagens regn drar bort och solen lyser på den gamla badplatsen i Gärds Köpinge. Thomas Beery, forskare vid Högskolan Kristianstad och Sam Peterson, naturpedagog, naturum Vattenriket, sätter sig till rätta. Abigail Sykes tar fram mikrofonen och testar ljudet. Jodå det funkar som det ska. Fågelkvitter och porlande vatten förstärker platskänslan.

Abigail Sykes är frilansjournalist och workshopledare som specialiserat sig på hållbarhetsfrågor. I fem månader leder hon projektet ”Mäkla fred med naturen genom framsyn i Biosfärområde Kristianstad Vattenrike”. Det ska ge hopp och lyfta biosfärområdenas roll i arbetet för en hållbar framtid, som mäklare mellan olika intressen.

Under våren har Abigail hållit workshopar med anställda och engagerade i Vattenriket. Genom metoden What if har de fått föreställa sig en önskvärd framtid. En annan viktig del i projektet är att ta fram en serie poddar. Under namnet ”Tänk om för en hållbar framtid i Vattenriket” utforskar Abigail och lokala och nationella experter hur vi kan skapa livskvalitet inom planetens gränser.
-Poddar är ett lättsamt sätt att ta till sig kunskap. Det är något man kan lyssna på medan man gör saker i vardagen, säger Abigail.

Poddinspelning Vramsån. Går längs ån Foto: Åsa Pearce

Dagens tema är utomhuspedagogik och lärande. Varje avsnitt börjar med en tidsresa med hjälp av fantasin.
-Tänk er att ni sätter er i en tidsmaskin. Vi lämnar 2024 bakom oss och färdas 16 år framåt. Det 2040 vi kliver ut i är ingen utopi eller dystopi, utan resultat av att allt som var möjligt att göra gjordes för att skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle. Vi kliver ut i ett 2040 som är bra för både människa och natur. Vad ser ni? Hur låter det? Hur känns det?

-Jag hör fågelsång och solen värmer. En kungsfiskare fiskar och i vattnet finns en massa småkryp och myllrande mångfald. Det doftar gott av vattenmynta, ramslök och matlagning. Jag ser många grupper i alla åldrar som upplever och utforskar och upptäcker med alla sinnena. De lär både om och av naturen och av varandra och jobbar med olika ämnen. Jag ser glimten av förundran i ögonen, säger Sam Peterson.

Under rubriken ”Tänk om det var gulsparven som lärde oss att räkna” samtalar Abigail med Sam och Thomas om hur utomhuspedagogik främjar lärande och välbefinnande, hur Vattenrikets besöksplatser erbjuder fina möjligheter som uteklassrum och om hur det går till att lära sig i naturen – i ett sammanhang, med alla sinnen.

Poddar vid Vramsån

Samtalet glider in på vikten av förstahandsupplevelser och handlingskompetens.
-Det vi har kunskap om och tycker om – det bryr vi oss om. Vi behöver utveckla handlingskompetens i stället för handlingsförlamning. Det gäller alla jobbiga saker vi står inför. Har vi naturkontakt är det mycket lättare att utveckla handlingskompetens, säger Sam Peterson.

Det finns flera sätt att bidra till den utvecklingen.
-Ge barn tillgång till att vara ute på många olika sätt. Var ute tillsammans och upplev med alla sinnen. Vi behöver se till att våra städer har tillgång till parker och grönområden. Barn behöver naturrika barndomar för sin utveckling, säger Thomas Beery.

Fler ämnen och poddavsnitt:

Tänk om vi odlade vårt inre genom att odla i det yttre? om hur odling kan hjälpa oss förstå vår plats i naturen och ekosystemet, hur gemensam odling kan stärka gemenskap, social rättvisa och integration och hur vi människor kan öka vår positiva påverkan på miljön och lagra kol i jorden med så kallat regenerativt jordbruk.

Tänk om våtmarker är svaret på klimatfrågan? om att det finns mer kol i en myr än i en regnskog, hur utsläppen från dagens dränerade våtmarker i såväl Sverige som Kristianstads kommun motsvarar utsläppen från biltrafiken och hur det går till att återväta våtmarker så att de slutar att släppa ut koldioxid och istället kan lagra mer kol.

Tänk om det myllrade av liv i Östersjön? om hur ålgräs motverkar övergödning såväl som klimatförändringar, hur rovfiskarna gädda och abborre spelar en nyckelroll vid Östersjökusten och hur viktigt det är att sluta kissa i havet.

Tänk om naturen fick läka oss? om hur solljus skyddar mot sjukdomar, hur naturvistelse gör oss gladare och mer koncentrerade samt få tips på enkla övningar som du själv kan göra för att känna på naturens läkande kraft.

Tänk om naturen var huvudperson i stadsplaneringen? om hur barn leker mer jämställt i gröna miljöer, hur viktig den biologiska mångfalden i städer är, samt om inspirerande exempel från svenska kommuner som pocket gardens, rådgivare inom biologisk mångfald.

Hela serien om åtta avsnitt kommer att finnas tillgängliga från Vattenrikets hemsida och där poddar finns.
Projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Back To Top
Translate »