Naturum år 2007

4 december 2007
Tidningsartikel i tidningen Kristianstad
”Planering av ett naturum i Kristianstad Vattenrike är nu inne i ett intensivt skede. – Vi försöker få ned kostnaderna på projektet och öka möjligheterna till framtida intäkter, säger projektledaren Anders Siversson”

Tidningsartikel ”Nu görs försök att sänka kostnaderna för naturum”
Tidningen Kristianstad nr 10 2007

11 november 2007
Utvecklat tävlingsförslag
White Arkitekter har utvecklat förslaget från tävlingen, ta del av denna presentation från den 2 november 2007

White Arkitekters presentation

5 november 2007
Resurs ABs rapport om…
Ekonomiska och sysselsättnigsmässiga effekter av ett naturum vid Vattenriket i Kristianstad.
Utförd av Resurs AB på uppdrag av Kristianstad kommun

Läs rapport

29 mars 2007
Tävlingen är avgjord! Tävlingsförslaget Rede i vassen av Fredrik Pettersson, White arktiekter AB har utesetts till vinnare av arkitekttävlingen om naturum Kristianstad Vattenrike.

Läs pressemddelande

20 februari 2007
Tävlingsförslagen
Tävlingsförslagen i arkitekttävlingen om naturum Kristianstad Vattenrike är nu utställda för alla intresserade. De fyra mycket olika idéerna om hur byggnaden och den anslutande gång- och cykelbron över Helge å ska se ut kan beskådas på stadsbiblioteket i Kristianstad till och med utgången av mars. Förslagen kan också laddas ner från hemsidan.

Hämta och läs pressmeddelande

Back To Top
Translate »