Naturum år 2008

December 2008
I juni 2008 skickade Kristianstads kommun in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet till miljödomstolen i Växjö. Ansökan omfattar b la gång- och cykelbro över Helge å och våtmarksområdet intill Helge å samt anläggande av naturum och en vattenspegel i våtmarksområdet. I en till ansökan bifogad miljökonsekvensbeskrivning framgår bakgrund och syfte med ansökan samt projektbeskrivning, miljöförutsättningar, konsekvenser mm. I september kungjorde domstolen ansökan i dagspressen. Därefter har synpunkter på ansökan inkommit vilka kommunen yttrat sig över i mitten av december. Förhandling kommer troligtvis att äga rum under första kvartalet 2009 i Kristianstad. För den som är intresserad av att ta del av handlingar i målet finns dessa tillgängliga hos kommunenes mark- och exploateringsavdelning, Västra Boulevarden 13.

9 september 2008
Röjer för naturum

080909

Det planeras för fullt för byggandet av naturum som kommer att ligga i de stadsnära markerna vid Helge å. Första synliga steget mot naturum är nu taget genom att man under de senaste veckorna har röjt och fraktat bort videbuskar där den framtida våtmarkssjön, naturum och bron kommer att ligga.
Från naturum kommer man att ha fin utsikt över våtmarkssjön och staden Kristianstad både från utställningsrummet på bottenvåningen och från uteterassen på andra våningen.  Under hösten påbörjar även arbetet med att anlägga parkering och tillfartsväg på gamla tippen.

15 maj 2008
I mitten av maj kunde man se denna flotte på Helge å vid tivolibadet.
Det var Flygfältsbyrån som utförde geotekniska undersökningar vid de framtida brostöden som ett led i porjekteringen av GC bron till Naturum.

 

8 april 2008
Projekt Naturum i Kristianstads Vattenrike skall genomföras
Så lyder beslutet som nu också är taget i Kommunfullmäktige!

080514_geoteknik_400

20 februari 2008
Beslut om naturum!

080220

Platsen för naturum i Kristianstad Vattenrike fotograferad under förra årets högvatten
I dag beslutade kommunstyrelsen i Kristianstad att naturum i Kristianstad Vattenrike ska byggas!
Naturum blir en port till biosfärområdet, en plats där Kristianstadsbor, turister, konferensgäster, skolelever, forskare och andra kan mötas och möta naturen tätt inpå stadens knutar. Här kommer besökarna få en upplevelserik startpunkt för sina fortsatta färder i biosfärområdet.
Huset i Vattenriket blir en fantastiskt tillgång både för Kristianstadsbor och besökare som ökar kommunens attraktivitet, säger kommunalrådet bengt Gustafson (m).

14 januari 2008
Kommunledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen.

Back To Top
Translate »