Naturum jan-apr 2009

14 april 2009
Ja till naturum från miljödomstolen

090414

Den 8 april kom beskedet från miljödomstolen att naturum ,,Vattenrikets hus,, kan uppföras i de stadsnära våtmarkerna i Kristianstad.
Miljödomstolen är mycket positiv i domslutet och bedömer att det finns mycket goda förutsättningar att uppnå de högt ställda förväntningarna om et fascinerande naturum.
De anser också i domslutet att det går att genomföra de ansökta arbetena på ett sådant sätt att skador på miljön hålls på en låg nivå

19 februari 2009
Vattendomstolsförhandlingar hölls i Kristianstad.

Back To Top
Translate »