Naturum år 2006

6 november 2006
Programmet till arkitekttävlingen är färdigt
I programmet beskrivs förutsättningarna för de deltagande företagen som medverkar i tävlingen där syftet är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av ett naturum inklusive bro till grund för fortsatt projektering och genomförande. Avsikten är att vinnaren av tävlingen för uppdraget att projektera bron och byggnaden.

 2 november 2006
Naturum Kristianstads Vattenrike översiktlig geoteknisk undersökning
Som en del av projekteringen för naturum har FB engineering AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning som ska utgöra underlag dels för den arkitekttävlan som är utlyst, dels för planläggningen och ansökan om vattendom mm.

 20 oktober 2006
Rapport våtmarksplanering och naturinventering. Ekologgruppen
Ekologgruppens rapport redovisar arbeten med planering av ny öppnare våtmark och naturinventeringar rörande markområden vid förslaget Naturum och deponiområde väster om Helge å vid Kristianstad.

 9 oktober 2006
Arkitekter utvalda till tävling

061010

Fyra konsultgrupper har nu valts ut för att vara med i arkitekttävlingen om naturum Kristianstads Vattenrike.
Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till en ny GC-bro över Helgeå vid Tivolibadet och ett nytt naturum med tillhörande utställningar i de stadsnära våtmarkerna i centrala Kristianstad. Totalt var det 29 grupper som anmälde sitt intresse av att vara med i tävlingen.
Arkitekttävlingen startar den 6 november och pågår till den 31 januari. Därefter kommer en jury att välja ut det vinnande förslaget som slutligen kommer att genomföras.
Naturum kommer att fungera som porten  till Vattenriket och målgruppen är i första hand Kristianstadsbor och besökare till Kristianstad och Vattenriket.

 5 juli 2006
Start för att välja ut arkitekter till naturum Kristianstads Vattenrike

060704_b
Biosfärområdets flagga markerar naturums placering på västra sidan av Helge å mitt emot tivolibadet.

Nu skickas en inbjudan ut över hela Europa för att Kristianstads kommun skall kunna välja ut fyra arkitektföretag till en arkitekttävling om naturum Kristianstads Vattenrike. Naturum med utställningar, utbildnings- och konferenslokaler, café mm kommer att placeras i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad och kommer här att vara ett nav i Biosfärområdet.

18 jan 2006
Naturum blir porten till Vattenriket

060118
Nu är det klart! Ett naturum kommer att byggas i Vattenriket! Såväl naturvårdsverket som Kristianstads kommun har fattat beslut om byggandet av ett naturum i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å. Naturum kommer att utgöra en upplevelserik startpunkt för fortsatta färder i biosfärområdet.

I naturum kommer det att finnas många olika aktiviteter för besökarna. En utställnignsdel med akvarier och information om biosfärområdet, hörsal för minst 60 personer i kombination med naturskolelokaler och café mm. utanför naturum planeras en spångad vandringsled samt fiske och båtbryggor. Naturum planeras vara färdigt år 2009.

Back To Top
Translate »