Naturskolan inspirerar till Grön Flagg

Under många år har Kristianstads naturskola stöttat förskolor och skolor i Kristianstad i deras Grön Flagg-arbete. Grön Flagg är ett verktyg för att konkretisera och struktuera arbetet med hållbar utveckling. Sedan maj i år erbjuder naturskolan även verksamheter i grannkommunerna Grön Flagg-inspiration. Vid inspirationsträffen i Sölvesborg idag deltog pedagoger från Hörviks skola och förskola. De bedriver ett engagerat arbete för hållbar utveckling och ligger nu i startgroparna för att gå med i Grön Flagg.
Runtom i Sverige erbjuder naturskolor tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent fortbildningsinsatser om hållbar utveckling och Grön Flagg. Satsningen finansieras delvis med medel från EUs Life+ projekt och pågår 2009-2011.

Back To Top
Translate »