Dags att boka Naturskolans uteklassrum

Nu är det dags för skolorna att boka Naturskolans uteklassrum i Kristianstads Vattenrike!

Uteklassrummen är verktyg för att uppleva, upptäcka, undersöka och komma till insikt om de höga värdena i Kristianstads Vattenrike för att kunna förstå och diskutera hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv. Med hjälp av uteklassrummen kan målen från olika styrdokument och flera ämnesområden konkretiseras och integreras i ett naturligt sammanhang i vår närmiljö.

För närvarande finns sju uteklassrum i Vattenriket:Kanalhuslådan, Linnérundan, Lillöborgen, Vramsån (i Köpinge), Håslövs ängar, Balsberget och Sånnarna (de sandiga odlingsmarkerna runt Åhus)

Vid varje uteklassrum finns en ”pedagogisk gruslåda”. Beroende på uteklassrummets inriktning innehåller lådorna olika typer av undersökningsmaterial. Till varje uteklassrum finns dessutom ett internetbaserat arbets- och inspirationsmaterial samt faktabank.

Flera av uteklassrummen går att använda året runt!

Målgrupp
Uteklassrummen riktar sig till främst till grundskolor och gymnasie- och vuxenutbildning i Kristianstad, men förskolorna är också välkomna att utnyttja dem.

Arbeta med uteklassrummen…
…på egen hand med klassen

Du och dina elever kan arbeta med det webb-baserade materialet och besöka uteklassrummen på egen hand. Innan du bokar en uteklassrumslåda vill vi att du deltar vid en kostnadsfri genomgång av uteklassrumsmaterialet tillsammans med Naturskolan. Kontakta Naturskolan för att bestämma tid!

 ...tillsammans med Naturskolan
Vi på Naturskolan arbetar givetvis gärna tillsammans med dig och dina elever kring något av uteklassrummen genom vårt handledande arbete: Mer info om handledning i klass:

Back To Top
Translate »