Mulmholkar ger bostäder åt skalbaggar och fåglar

Ta lika delar ekflis, sågspån och kutterspån. Blanda med löv och häll i en eklåda. Vattna, res och lägg på ett lock. Och du får en mulmholk – ett flerbostadshus för skalbaggar, fåglar och fladdermöss.

mulmholkar på Näsby

Det råder stor brist på livsmiljöer för djur, svampar, lavar och mossor som är beroende av död ved, håligheter och gamla grova träd. Olika arter har olika preferenser när det gäller trädslag, grovlek, nedbrytning och solexponering. I gamla träd finns många miljöer där arterna kan samexistera.

Eken är särskilt värdefull, eftersom den kan växa i flera hundra och vara till nytta för en mängd arter, både som levande och död. Eken har dessutom flest rödlistade arter. Eftersom det kan ta upp till 200 år innan en ek får de rätta kvalitéerna är det viktigt att det finns ekar i alla åldersgrupper i närområdet.

Ekar behöver sol och utrymme
Under nästa år kommer därför Tekniska förvaltningens naturvårdsgäng att leta upp och röja fram gamla träd och efterträdare på Ekenabben och Näsby fält. Ekar är nämligen känsliga för igenväxning och behöver sol och utrymme för att må bra.

Det tar lite tid innan de nya framröjda träden blir grova nog att husera den mångfald arter som trivs i gamla ekar. Som ett komplement har naturvårdssamordnare Pyret Ovesson därför köpt in nio mulmholkar till biosfärområdet. Den senaste veckan har de kommit på plats, två vid Ekenabben och sju på Näsby fält. Dessa artificiella miljöer har visat sig fungera bra för många av hålträdsarterna.

Mulmholkar – ett komplement till ekarna
Har du vandrat vid Ekenabben eller söderut från Norra Lingenäset kanske du har lagt märke till något som ser ut som gigantiska fågelholkar på marken. Det är mulmholkarna som Mattias Hedéns sågverk i Svängsta tillverkat. Flertalet är så kallade kombiholkar med bostäder för både skalbaggar, fåglar och fladdermöss.

Det var en studieresa till Blekinge och EU-projektet ”Life – Bridging the gap” som inspirerade naturvårdssamordnare Pyret Ovesson och Tekniska förvaltningens naturvårdsgäng att göra insatser för ekar och alla arter som är beroende av dem.

Nu är det bara att vänta på att Vattenrikets holkar ska börja myllra av insekter, fåglar och fladdermöss!

Några djur som trivs i mulmholkar:

 • Ett 70-tal skalbaggar, bland annat smalknäppare, mulmknäppare, guldbaggar och läderbagge.
  • Klokrypare
  • Humlor
  • Bålgetingar
  • Harkrankar
  • Stora blomflugor som härmar humlor
  • Fåglar
  • Fladdermöss
  (Källa: natursidan.se)

Så bygger du en mulmholk till trädgården:

 • Använd en ihålig trädstam eller snickra en stor holk av obehandlat virke. Holken ska ha lock, botten och ett ingångshål på 2-3 centimeter där insekter kan krypa in.
  • Gör insidan på botten i holken tät med dammduk eller presenning en bit på väggarna. Borra hål och fräs spår i holkens tak. Det är bra om vatten blir stående i botten av holken hela tiden.
  • Klä utsidan av botten på holken med ett nät som hindrar möss att ta sig in.
  • Locket ska gå att ta av så du kan fylla på med material.
  • Fyll holken med mindre och större spån av ek eller andra lövträd, löv och vatten.
  • Häng i ett träd eller ställ på marken vid en ek, gärna på en ställning så håller den längre.
  • Låt gärna holken sitta snett, då får den en torrare sida och en mer fuktig sida som gör att olika sorters småkryp trivs.

(Källa: Länsstyrelsen)

Du kan också få inspiration här: Mulmholk

 

Back To Top
Translate »