Korna öppnar strandängarna

Kossorna råmar högljutt. De var först på plats på det nya betet och väntar otåligt på att få ha sina kalvar hos sig. Nu är stunden kommen.

Lantbrukare Jens Fjelkner backar till med traktor, går runt vagnen och öppnar grinden. Först försiktigt och sedan allt ivrigare rusar kalvarna mot Äspets våtmarker. Mot sina råmande mammor.

Lukt och läte hjälper ko och kalv att hitta varandra. Snart parar de ihop sig och börjar utforska sitt nya hem. Det är inget dåligt läge. Strandtomt med havsutsikt, alldeles intill fågeltornet på Äspets strandängar.


-Ja, det gick ju bra. Jens Fjelkner spanar efter korna som spritt sig över ängarna.
Kor på naturbete är inget nytt för honom. Hemma i Rinkaby, på gården Sjövången, föder han upp köttdjur och avelsdjur av rasen angus. De går på ängarna ner mot Hammarsjön, väl lämpade för naturbete.

Naturreservatet vid Äspet är nya betesmarker för i år.
-Tanken är att korna ska beta av vassen, vilket gynnar många häckande fågelarter som rödbena och tofsvipa. Att vegetationen hålls efter på sandrevlarna är bra för skärfläckan och småtärnan, säger Jens.

Genom sitt bete och tramp omvandlar djuren det tidigare vasshavet till fina strandängar med små vätar där häckande och rastande våtmarksfåglar trivs. Eu-stöd hjälper till att ge ekonomi i djurhållningen på de magra strandängarna.
-Samhället vill ha den här typen av marker kvar och då behöver korna beta dem.

Djuren föds nästan uteslutande upp på grovfoder, bete på sommaren och ensilage eller hö på vintern. Därför växer de långsammare än om de utfodrats med mycket kraftfoder. Däremot gynnar det köttkvaliten, förklarar Jens.
– Köttet hinner mogna och bli smakrikare och mycket grovfoder ökar också omega 3-halten. I kombination med angusrasens förmåga att ansätta marmorerat fett, fett insprängt i musklerna, så blir köttet mycket mört, saftigt och smakrikt.
Detta har Jens valt att dra nytta av genom att i år börja sälja köttlådor direkt till konsumenter i närområdet.


I ett biosfärområde som Vattenriket går bevarande och utveckling hand i hand. Korna som betar på strandängarna är ett exempel på en aktivitet som ger dubbel nytta – både ekologisk och ekonomisk.

Korna själva verkar helt omedvetna om sin insats. Några betar lite lojt, andra rör sig mot havet för att bada. Helt klart nöjda med sitt nya hem. Vid sommarens semester resa till Mallorca passade Jens på att besöka våtmarksområdet S’Albufera, söder om Alcudia.
– Det var ett lärorikt besök där mycket engagerad personal visade hur de på liknande sätt som vi gör i Sverige strävade efter att sköta och återskapa våtmarksmiljöer för att gynna fågellivet. Den stora skillnaden är att veketåg, tuvtåtel och vass var tre gånger så stora som hemma hos oss!
Text och fot: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »