I naturreservat ska människor, växter och djur ha det bra

Naturreservat ska bevara arter och natur och samtidigt göra naturen tillgänglig för friluftslivet. Naturvårdssamordnare Pyret Ovesson arbetar för att hitta lösningar så att natur och människa kan samsas på bästa sätt.

pyret ovesson

Skyddad natur är områden där vi kan hämta andan, motionera och umgås. Under coronapandemin är det många som har hittat ut i naturen. Idag finns det över 5000 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige.

I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är vi lyckligt lottade med en varierad natur och naturreservat i både blöta och torra landskap. För att inte äventyra naturvärdena är det viktigt att kanalisera besökare till områden som både är härliga att besöka och som tål ett visst besökstryck.

kor på hercules

Många av naturreservaten är beroende av betesdjur och lantbrukare för att de inte ska växa igen. Korna betar och lantbrukare slår vegetationen och för bort den.

-Det var på strandängarna arbetet började med att restaurera och ta fram naturvärdena i Vattenriket. I slutet av 1980-talet röjdes vass och vide bort för att återskapa det öppna strandängslandskapet. Sedan har vi byggt på med skötsel av de sandiga markerna och skogen, säger Pyret Ovesson, naturvårdssamordnare på Biosfärkontoret.

Bete och slåtter är gynnsamt för ängarnas växter och djur – den stora artrikedomen är direkt beroende av hävden. I naturreservaten samsas människor och betesdjur. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i just det reservat du besöker. Läs på reservatsskylten om områdets karaktär och speciella djur och växter. Här finns också kartor och de regler som gäller.

Ha hunden kopplad
I de flesta naturreservat ska hunden hållas kopplad, men tiderna kan variera över året.
-Det är alltid bra att ha hunden kopplad i naturen och undvika att gå in i betesmarkerna. Många kor är vana vid människor, men kan uppleva en hund som ett hot säger Pyret Ovesson.

Ta med skräpet hem
Du ska alltid ta med skärpet hem och extra viktigt är det att inte kasta skräp eller plåtburkar där man tar hö eller i betesmarker.
-Kor blir dåliga och kan dö om de får i sig skräp, säger Pyret.

Elda och tälta på anvisad plats
Eldning är ofta reglerat till anlagda platser. I de flesta reservat får du inte ta död ved att elda med, de ska ligga kvar åt insekter.

Just nu arbetar Pyret och kollegorna på Biosfärkontoret med att ta fram underlag till två nya kommunala naturreservat: Ekenabben/Kvarnäs och Södra Äspet. Det handlar om att bevara höga naturvärden och biologisk mångfald samt att främja det rörliga friluftslivet.

-Vi måste hitta sätt så de inte inkräktar på varandra. På Ekenabben/Kvarnäs blir en mindre del som är tillgänglig – stora delar är till för naturvärdena, där ska det fortsätta att vara svårframkomligt.

Pyrets favorit bland Vattenrikets naturreservat är Hercules i Viby.
-Jag går gärna den lilla hemliga stigen ner till ekan vid Hammarsjön och bara sitter där och tittar ut över sjön med en fika.

Fyra tips på naturreservat som är fina att besöka i sommar:
Hercules: med dammar som bildats när man tog lera till tegelbruket en gång i tiden och slåtterängar som betas med frodig ängsflora som ängsbräsma och fåglar som storspov.
Mosslunda: en gammal betesmark som betats under lång tid. Här kan du njuta av fin flora bla orkideer, majvivor och småvänderot.
Fjällmossen: vandra längs Skåneleden och njut av slåttergubbarna i juni och ljunghedarna på sensommaren.
Sånnarna: njut av öppna vidder på Sånnastigen och Skåneleden med rastplats och utemuseum. Här är det sandigt, varmt och torrt. Sandnejlika och backtimjan doftar kryddigt.

Back To Top
Translate »