Vattenriket gav inspiration till miljöprofil på Söderport

Söderportgymnasiet satsar på naturvetenskapligt program med miljöprofil inspirerat av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och naturum. Arbetet med hållbar utveckling är en viktig pusselbit för utbildningen och hela livet, menar Ida Peters, kemilärare och en av initiativtagarna. 

Söderport miljöprofil

Eleverna i årskurs två på Söderportgymnasiets naturvetenskapsprogram står samlade vid Vattenrikets besöksplats i Gärds Köpinge. Alldeles strax ska de undersöka Vramsån både från land och i vattnet.
-Vi ska kika på omgivningarna och dra slutsatser om hur det här ekosystemet mår. Och så ska ni få jobba med praktisk vattenvård, förklarar Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Söderport miljöprofil

Det blir en dag där teoretiskt resonemang varvas med praktiska övningar. En dag som ger eleverna både härliga upplevelser och kunskap om hur man kan läsa av ett vattendrag. Först en snabblektion om Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes varierade och artrika landskap och arbetet med hållbar utveckling.
-Biosfärområden visar på ett konkret sätt hur människa och natur kan samsas och utvecklas hand i hand, förklarar Sam Peterson.

Miljöprofil gör lärandet mer intressant
Eleverna delas in i grupper och roterar mellan tre stationer där de får lära sig om indikatorarter och vattenkemi och analysera Vramsåns ekologiska status med hjälp av Vattenrikesnurran.
-Vi sprider kunskap och upplevelser på olika sätt. Här får eleverna kunskap om hållbar utveckling och hur vi jobbar för att stärka ekosystemen i biosfärområdet, säger Sam Peterson.

Söderport miljöprofil

Att få komma utanför skolan och träffa personer som arbetar med miljövård och hållbar utveckling ger en större förståelse för hur naturen fungerar. Spännande och viktigt, tycker eleverna Mohammed Odah och Amro Abukemidan.
-Miljöprofilen gör lärandet mer intressant. Jag tycker naturvård är jätteviktigt. I framtiden vill jag jobba med ekonomi eller samhällsplanering och vara med och påverka hur samhället utvecklas, säger Amro Abukemidan.

Inslag av praktisk naturvård
En bit upp i ån flyter den genom ett parti kantat av alar. Varför är träd i strandkanten bra för fiskarna? Undrar Sam Peterson. De ger skugga så vattnet hålls kallt… och kallt vatten innehåller mer syre. Eleverna resonerar sig fram till svaret.

Julius Jarving Ohlsson från Sportfiskarna berättar om fiskar och vattenvård och eleverna får vara med vid ett elfiske för att lära sig om fiskekologi, indikatorarter och vattenvårdande insatser.

söderport miljö

Vid badplatsen får eleverna prova på naturvårdsåtgärder och lära sig om biosfäriska projekt tillsammans med Andreas Jezek, Vattenrikets limnolog.
– Vi drar upp igelknopp för att gynna den sällsynta växten jättemöja, säger han.

Ida Peters, kemilärare och en av initiativtagarna till Söderportgymnasiets miljöprofil, berättar att naturum och biosfärområdet har inspirerat till profilen.
-Det är viktigt att ungdomar får kunskap om hållbar utveckling och miljön. Vi jobbar för att få in det naturligt i undervisningen med studiebesök, temadagar och samarbeten. Visionen är att eleverna ska få insikter om de miljöproblem vi står inför med framtidshopp.

Samarbetet med naturum Vattenriket fortsätter. Innan sommarlovet ska man ta fram en översiktlig plan för nästa läsår.
-Vi hoppas att vi kan få till ett långsiktigt samarbete med återkommande träffar för alla tre årskurserna, säger Sam Peterson.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »