Glad påsk från Vattenriket!

Årets första kvartal bjöd på två fågelrekord. Aldrig förr har så många tranor samlats vid Pulken. 8600 är den nya toppnoteringen. Och i januari räknades 80 havsörnar i området. En härlig start på jubileumsåret för Biosfärområde Kristianstads Vattenriket!


I år firar Vattenriket tio år som biosfärområde. I tio år har Vattenriket fungerat som ett modellområde för hållbar utveckling. Vi firar med stor fest i september. Under våren och hösten blickar vi tillbaka med föredragen ”Lär om Biosfär” på naturum.  Vart tionde år ska varje biosfärområde utvärderas av Unesco. Årets första månader har vi arbetat intensivt med att skriva den 140 sidiga utvärderingen Periodic Review.

Naturum Vattenriket är landets mest välbesökta! I fjol besökte 1,5 miljoner människor landets naturum och deltog i aktiviteter. Naturum Vattenriket var det mest välbesökta med 129 591 besökare. Det visar statistik från Naturvårdsverket.

Lugn av naturen i Vattenriket. I naturums vårprogram hittar vi lugnet i naturen. Prova på qigong på takterrassen, eller häng med på ”förundransrunda” runt naturum.

Vattenrikets sandmarker öppnas upp på nytt. Fler tallar tas nu bort i Nyehusen. Målet är återskapa ett landskap som gynnar de sällsynta växter och djur som behöver öppna sandmarker för att trivas.

Nya gläntor skapas i Gropahålets tallskog. Genom att ta ned träd och gräva sandblottor skapas nya gläntor och varma söderslätter skapas i Gropahålets tallskog. Målet är att öppna upp den slutna tallskogen.

I januari var det ett rejält högvatten i Helge å. Peglarna visar på 1,6 meter över havet i Helge å i centrala Kristianstad. Här gör strandängarna längs ån stor nytta. De sväljer mycket vatten och jämnar på så sätt ut flödet och bjuder på spännande vyer. När vattnet svämmar över gödslas strandängarna och mindre näring läcker ut i havet.

Rekordmånga örnar i Vattenriket med omnejd. Vintern är bästa tiden att skåda örn i Vattenriket. Nordöstra Skånes fågelklubb räknade rekordmånga örnar härom helgen – 80 havsörnar och 8 kungsörnar.

Vattenriket hälsar tranorna välkomna! Tranornas rop från skyn är ett kärt vårtecken. I månadsskiftet mars-april singlar de ner i tusental över fältet intill Utemuseum Pulken. I år har fler tranor än någonsin räknats vid Pulken. Allt pekar på att det även blir publikrekord! 

Gör en utflykt till Pulken du också. Naturums personal är på plats med tubkikare kl 11-15 till och med 5 april, på kvällarna tar Nordöstra Skånes Fågelklubb vid. Välkommen!

Vänliga hälsningar

Carina Wettemark,
koordinator
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Back To Top
Translate »