Från källa till hav – nytt tema för Vattenriket

Ålgräsplantering, bioblitz, näringslivsfrukost, utställning och håvningar. Det är några av ingredienserna i Vattenrikets nya tema havet. Ett arbete som syftar till att återskapa Östersjöns livskraft. Samtidigt som det sprider kunskap och engagemang.

Snickarhaken

Havet är en angelägenhet för alla, inte minst för oss som lever längs Östersjöns kust. Under ett par år kommer det att genomsyra hela Vattenrikets verksamheten från praktiska åtgärder till aktiviteter i naturums program.

Med sitt bräckta vatten är Östersjön ett känsligt hav. Det är inte lika artrikt som västkustens saltare vatten och de arter som lever här blir inte lika stora. Även om mycket blivit bättre är övergödning fortfarande problem, liksom ett allt brunare vatten.

I fjol blev Biosfärområde Kristianstads Vattenrike en del i WWF-projektet Återskapa Östersjöns livskraft som ett sätt att arbeta för en friskare havsmiljö.
-Ett projekt som omfattar allt vi brukar arbeta med. Att utifrån ett landskapsperspektiv göra inventeringar, åtgärder och uppföljningar samtidigt som vi arbetar med pedagogik och informerar och engagerar allmänheten, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Risvasar och ålgräs ger fiskarna nya lekplatser
De praktiska insatserna spänner över åtgärder för att gynna abborrar och gäddor i Helge å genom att placera ut risvasar där fiskarna leka till att gräva nya våtmarker för att minska näringsläckaget till att plantera ut ålgräs.
-Ålgräs är havets barnkammare. De erbjuder skydd och mat för fiskyngel och är viktiga för att begränsa erosion. I fjol gjordes försök att utöka befintliga ängar och de ser ut att ha lyckats. I år fortsätter vi med fler områden utanför Snickarhaken och Revhaken, säger Carina.

På senare år har många insatser gjorts för att minska mängden näringsämnen som läcker ut i Hanöbukten. I Vattenriket har arbetet med att anlägga våtmarker varit igång sedan 2011. I år planeras ytterligare en längs de södra delarna av ån.

WWF-projektet med en budget på 28 miljoner ger ny skjuts till åtgärderna. Projektet omfattar förutom Vattenriket även Höga Kusten och Stockholms skärgård.
-Det är extra roligt att arbetet sker i flera geografier samtidigt. På så sätt får vi större kraft, säger Carina. Dessutom kan vi sprida vårt biosfäriska arbetssätt och lära av andra. Uteklassrummet och det pedagogiska verktyget Östersjökompassen är några exempel.

Bioblitz – artjakt vid havet
Under tema havet riktas arbetet till många olika målgrupper, allt från skolklasser till näringslivet. Under våren tar naturums naturpedagog emot klasser som får håva och upptäcka livet under ytan.

På biologiska mångfaldens dag den 22 maj blir det bioblitz vid Snickarhaken. En bioblitz är en artjakt på ett specifikt område under en begränsad tid. Experter och amatörer samarbetar och syftet är att skapa intresse och engagemang för livet i havet och att inhämta ny kunskap.

Den första juni flyttar havet in i hörsalen på naturum Vattenriket. Med en helt ny utställningsdel, pusselkuber och en klättervänlig plattfisk i tyg. Tema havet kommer att märkas i naturums program där sommarens biosfärläger får fokus på havet, ett nytt biosfärklassrum tas fram och många klasser tas emot vid havet.

Det är många aktörer som är beroende av ett livskraftigt hav. På världshavens dag den åttonde juni blir det näringslivsfrukost med tema havet. Där kommer Tina Robertsson eller Nan Kjellberg, från Absolut Company, och Fredrik Åsare, från Åhus hamn att tala, liksom Lisen Schulz, forskare och expert på omställning mot ett hållbart företagande vid Stockhom Rescilience Centre.

Tema havet kommer att vara väl synligt för alla som rör sig i Åhus i juni och juli. Då visas naturfotograf Johan Hammars utställning Sött och salt i hamnen. Det är en utställning i fem moduler som berättar om Östersjöns speciella livsmiljö från norr till söder.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »