Sand och stigar inspiration till Sånnaskolans nya konstverk

Sånnaskolan har fått sitt namn efter det omgivande landskapet. Nu lyfts de unika sandiga markerna fram i skolans nya konstverk. Kullarna (Rymd för tanke Handling av mark) är ett jordkonstverk inspirerat av Gropahålets sanddyner och Sånnarnas stigar. 

kullarna konst sånnaskolan

Konstnären Pia Sandström intresserar sig för hur vi människor påverkar landskapet. När hon fick uppdraget att smycka Sånnaskolan började hon med att studerat barnens rörelser över skolgårdens vilda del. Deras stigar har format hennes konstverk. Mellan stigarna fick böljande kullar växa fram.

Sand och kalkrik jord från platsen har byggt upp Kullarna. I jorden finns en naturlig fröbank som kommer till ytan när barnen rör sig över kullarna. På sikt kommer konstverket att täckas av blommande sandväxter med ljuvlig doft. I takt med att marken återgår till sandmark kan backtimjan, blåeld och sandvita få fäste.

Inspirationen till Kullarnas form hämtade Pia från Gropahålets dynlandskap och stigarna på naturreservat Sånnarna. Verket är så kallad landart, det första i Kristianstads kommun.
– Landart är konst skapad av marken, med tiden får det lov att återgå till naturen.

kullarna

Hon fascineras av sand, ett flyktigt material som signalerar tid och rörelse. På så sätt berättar konstverket en historia. Pia uppmanar lärare och elever att använda kullarna.
-Utseende kommer att förändras när barnen börjar använda stigarna.

Konstverket kan också göra en stor nytta för den biologiska mångfalden. De sandiga kalkhaltiga odlingsmarkerna runt Åhus hyser många hotade arter. Biosfärkontoret har länge arbetat för att gynna områdets unika sandiga marker.
– I Vattenriket har vi ovanligt stor artrikedom och väldigt många av de ovanliga arterna finns på de magra, sandiga odlingsmarkerna i form av blommor, insekter, lavar, svampar och groddjur, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

kullarna landart

För att behålla den stora artrikedomen krävs det att markerna rörs om av kaniner, kor och oss människor. Förr odlades markerna glest och betades däremellan, idag kan vi hjälpa naturen på traven genom att trampa och röra oss i markerna.

Tillsammans med naturpedagog Sam Peterson får skolklasser uppleva sandmarkernas artrikedom och göra en insats för pollinerande insekter och sandälskande örter. Klasser kan använda biosfärklassrummet Sånnarna på egen hand, eller upptäcka mångfalden, skapa sandblottor och kanske sprida frön tillsammans med Sam och biosfärkontorets ekologer.
-Det kan ge en försmak av hur det kan bli på Kullarna här på skolgården, säger han.

Under en studiedag får Sånnaskolans lärare undersöka Kullarnas växter genom att pressa och trycka av dem tillsammans med Maja Magnusson, konstpedagog på Kristianstads konsthall. Samtidigt blir deras rörelser över Kullarna fotograferade till en interaktiv teckning. Maja lyfter fram Kullarnas funktion som en pedagogisk plats.
-Det är så spännande att det finns ett konstverk med ett utsnitt av Sånnarnas unika miljö här på plats på skolan! Här kan lärarna jobba vidare utifrån Vattenriktes fina program på Sånnarna.

kullarna lärare

Anette Svanberg, är en av lärarna som varit på Sånnarna med Sam. Hon bor mitt i de unika sandmarkerna i Horna.
-Tema sand passar så bra här – det är roligt att lyfts fram.
Hon får medhåll av lärarkollegan Mariana Jarl.
-Spännande idé att använda naturen till ett konstverk.

Kullarna (Rymd för tanke Handling av mark)

Är skapat av konstnär Pia Sandström
Är det första landart-konstverket i Kristianstads kommun.
Har kommit till genom den så kallade enprocentregeln. En procent av budgeten för kommunala större om- och tillbyggnation avsätts till konstnärlig gestaltning.

 

 

 

Back To Top
Translate »