Araslövs golfklubb satsar på blommor åt bina

Ett 100-tal tallar har rensats på Araslövs golbana. Grässvålen är bortskrapad och den vita sanden blottad. Redo för pluggplantor och frön. Här ska bina få mat och golfarna något fint att titta på.

araslövs golfklubb satsar på biologisk mångfald

Just nu ser det lite sargat ut, men fram i sommar kommer timjan och åkervädd att blomma i lila nyanser i ytterkanten av golfbanan.

Araslövs golfklubbs banchef Mattias Bengtsson brinner för naturvård. Som han ser det går insatser för att gynna den biologiska mångfalden hand i hand med utvecklingen av golfbanan.

-Det finns alltid ytor som inte är i spel. De kan användas för att gynna naturen. Åtgärder för blommor och bin är i ropet, säger han.

araslövs golfklubb satsar på blommor

Tillsammans med Pyret Ovesson och Dan Gerell från Biosfärenheten och Pontus Olsson på Länsstyrelsen i Skåne har projektet vuxit fram. Att det finns statliga pengar för åtgärderna gör arbetet ännu roligare. Skåne är ett av sju län som fått ett extra uppdrag att göra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” som är särskilt viktig för att bevara vildbin.

Hittills har projektet resulterat i faunadepåer, fladdermusholkar och mulmholkar. Snart kommer skyltar på plats som berättar att här bor pollinerare. Vad det lider ska arbetet byggas ut med fladdermusvandringar. Allt för att öka mångfalden växter och djur i ett medvetet miljöarbete.

– Det här blir trevliga inslag, många golfar ser golfen som en naturupplevelse, säger Mattias Bengtsson, som redan har många idéer på nya hållbara projekt.

Text oh foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »