Forskare studerar landskapsvärden i Vattenriket

Vattenriket är med i en unik kartläggning av ekosystemtjänster i fyra nordiska biosfärområden. Med hjälp av en enkätundersökning ska forskarna ta reda på vad invånare och besökare värdesätter i landskapet.

Marleen Schwartz och Katja Malmborg studerar ekosystemtjänster i Vattenriket

Det är forskare från universitetet i Bergen som driver projektet i samarbete med fyra nordiska biosfärområden: Kristianstads Vattenrike och Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige, Nordhordland i Norge och Skärgårdshavet i Finland.

Forskningens fokus är att identifiera platser i biosfärområdena där deltagarna upplever att de kan ta del av landskapets värden och varför just dessa platser är viktiga för dem. En del av projektet består av en deltagande kartläggning (PPGIS). Den bjuder in boende och besökare att pricka in platser där de värdesätter naturens nyttor på en karta.
– Vi vill ta reda på vart människor tar sig för att njuta av landskapets värden. Deltagarna får sätta en pin för olika ekosystemtjänster på en karta. Sedan får de välja tre favoritplatser och berätta om dem. Om de vill kan de ladda upp ett foto, säger Katja Malmborg, projektets huvudforskare.

Marleen Schwarze är internationell student vid Stockholm Resilience Center. Hon skriver sin masteruppsats utifrån studien och ska analysera svaren från den deltagande kartläggningen för att titta efter mönster.
-Sedan ska det bli spännande att se om folk uppskattar platser nära samhällen som är tillgängliga eller om det finns annat som lockar, säger hon.

Liknande studier kommer att göras i tre andra nordiska biosfärområden, sedan ska resultaten jämföras. Dessutom ger forskningen nya fakta som kan användas som planeringsunderlag till exempel när ett nytt bostadsområde planeras.
-Det gör det möjligt att integrera olika intressenters perspektiv i planeringen av landskapet, säger Katja Malmborg.

Delta i studien:
Tycker du om att vistas i naturen? Vandra, fiska eller skåda fågel? Känner du dig lugn eller inspirerad i naturen? Delta i forskarnas studie om vilka tjänster vi människor får av naturen i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Datainsamlingen sker i juni-oktober. Gå in på den här länken för att svara på enkäten

 

Back To Top
Translate »