Forskare från Alaska lovordar Kristianstads klimatarbete

Klimatforskare på besök. Foto: Åsa Pearce

Jim Powell, forskare vid University of Alaska South East, ser Kristianstad som en förebild i arbetet med att klara av framtida klimatförändringar.

I två och ett halvt års tid har Jim Powell, forskare vid University of Alaska South East, studerat klimatarbete i USA och Sverige. En del i arbetet har varit en jämförelse mellan Kristianstad och staden Kenai i Alaska.

Han har intervjuat 65 representanter för olika intressegrupper, tjänstemän och politiker. Intervjuerna gick ut på att ta reda på hur väl olika samhällen anpassar sig till klimatförändringar.

I går var han på plats på Biosfärkontoret och berättade om resultaten. En stor skillnad är att i Sverige finns handlingsplaner och dokument som ska förebygga och anpassa till klimatförändringar.
-I Sverige finns lokala strategier, riktlinjer och handlingsplaner för klimatarbetet. I USA behövs mer samordning av lokala initiativ och att politiker prioriterar frågan, säger Jim.

Han är imponerad över de ambitiösa mål som Kristianstad satt upp vad gäller fossilfri energi och drivmedel. Han ser att medvetenheten är stor både bland både medborgare och politiker.

Det är Biosfärområde Kristianstads Vattenriket som är anledningen till att han hittat hit ända från Alaska. Tipset hade han fått via forskarkollegor på välrenommerade Stockholm Rescilience Centre, som Vattenriket samarbetat med i många år.

-Det är väldigt roligt att Jim väljer att resa till Kristianstads Vattenrike för att ta del av vårt arbetssätt och att han ser det som värdefull input till sin forskning, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag från Unesco att vara ett modellområde för världen för arbete med hållbar utveckling.

Hon tycker också att det är spännande att se hur Vattenrikets nationella forskarkontakter leder till den här typen av internationella utbyten.
-Det är värdefullt för biosfärarbetet och för Kristianstads kommun.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »